Acute zorg

Acute zorg

Ambulancezorg maakt onderdeel uit van zorg die geleverd wordt in de keten. Alle schakels in het zorgproces moeten waarde voor de patiënt toevoegen. De outcome voor de patiënt staat centraal. De ambulancezorg beweegt zich als mobiele zorgverlener tussen alle andere zorgverleners in deze keten van acute zorg. De professionals in de ambulancezorg spelen een cruciale rol, doordat zij een verbindende factor zijn.

Om deze rol als ambulancezorg goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat de sector de inhoud van de zorg op een centrale plek vastlegt en verankert, zowel in de regio als op landelijk niveau. Voor de intensivering van de regionale samenwerking binnen de keten van (acute) zorg is het van belang dat de sector de samenwerking met ketenpartners versterkt. Dit moet gebeuren vanuit de inhoud en de kwaliteit van zorg.