Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie

Wet Medezeggenschap cliëntenraden in de zorg (Wmcz)

De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van de RAV en hun wettelijke vertegenwoordigers.

Vanuit deze positie is de Cliëntenraad betrokken bij, voor de patiënt relevante, besluitvorming. De Cliëntenraad geeft gevraagd advies of instemming aan de RAV over besluiten die de patiëntenzorg raken. Ook kan de Cliëntenraad ongevraagd advies geven. Het hebben van een Cliëntenraad is verplicht volgens de Wmcz.

RAV's stellen de patiënt centraal; ambulancezorg is er voor iedereen. Vanuit het perspectief van de patiënt wil de Cliëntenraad, met alle wettelijk ten dienste staande middelen, de kwaliteit van zorg bewaken. De Cliëntenraad stelt zich ten doel eraan bij te dragen dat de RAV optimale zorg verleent aan de patiënt. De raad kijkt en reageert daarbij met de ogen, oren en het gevoel van de patiënt.