Landelijk Systeem voor Incident- en Voertuiginformatie

Landelijk Systeem voor Incident- en Voertuiginformatie

Dit systeem verzorgt de overdracht van gegevens uit het meldkamersysteem GMS naar de ambulances, zodat het ambulancepersoneel de benodigde incidentinformatie krijgt en kan navigeren naar de incidentlocatie.

Ook verzamelt het systeem de positie en de status van alle ambulances en geeft deze door aan de meldkamers. Zo kunnen centralisten op een kaart de locaties van alle incidenten en ambulancevoertuigen zien. Dankzij dit goede overzicht kan altijd die ambulance worden ingezet die het snelst ter plaatse is.

De informatie verzamelt op dit systeem wordt ook gebruikt voor andere toepassingen, waaronder levering aan het platform Talking Traffic voor de aansturingen van slimme verkeerslichten. Ambulances die met spoed onderweg zijn, krijgen dan groen licht op kruispunten, Dit verhoogt de veiligheid van zowel het ambulancepersoneel, de patiënt en andere verkeersdeelnemers. Ook waarschuwt Talking Traffic op basis van deze informatie weggebruikers voor een naderende ambulance via apps en navigatiesystemen.