•  
 •  
 •  
 •  
 •  
Icoon Registratie

Registratie

 • Implementatie WID scan op de ambulance
  Regio: Noord-Holland Noord en Kennemerland
  WID = Wet identificatie bij dienstverlening. WID-scans zorgen voor correcte registratie van gegevens in het patiëntdossier. Het toegangsbeheer wordt door de WID-scan veiliger, makkelijker en sneller.
  • Contactpersoon: Monique Theunissen - Manon Geerdink (m.theunissen@wittekruis.nl - mgeerdink@vrk.nl)
  • Partner(s): RAV Noord-Holland Noord, RAV Kennemerland
  • Doorlooptijd: Wordt al ingezet voor oefenen, maar men is nog in afwachting van Legal voor definitieve invoering bij de Veiligheidsregio
  • Meer informatie: Contactinfo Noord-Holland Noord Contactinfo Kennemerland
 • Implementatie WID scan op de ambulance
  Regio: IJsselland
  WID = Wet identificatie bij dienstverlening. WID-scans zorgen voor correcte registratie van gegevens in het patiëntdossier. Het toegangsbeheer wordt door de WID-scan veiliger, makkelijker en sneller.
  • Contactpersoon: Stephan ten Have (s.tenhave@ambulanceijsselland.nl)
  • Partner(s): Ambulance IJsselland
  • Doorlooptijd: Deze scan wordt al enkele jaren gebruikt
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Ontwikkeling digitaal slachtoffer-volgsysteem bij grootschalige incidenten (GGB)
  Regio: IJsselland
  Ontwikkeling van een App (voor Android en iOS) met daarbij een online dashboard voor een volledig nieuw slachtoffervolgsysteem die reeds ontwikkeld en gereed is. De software en App is door BPrepared ism Ambulance IJsselland volledig gereed gemaakt voor de Nederlandse GGB-structuur en kan in 2024 verder operationeel worden gemaakt. Er is reeds een presentatie met een demo verzorgd aan de DPG-en van ons land met vele positieve reacties hierop. Met deze tool kan men slachtoffers al tijdens de triage d.m.v. een QR code scannen en komt direct in beeld op het dashboard. De GPS locatie, datum en tijd is direct zichtbaar en doordat ook volgende eenheden (Bijv Treatment of de vervoersambulance) dezelfde QR-code kan scannen, ziet men direct waar het slachtoffer langs is geweest en door wie vervoert en waarheen gebracht. Ook voor de T3 en de zelfverwijzers is er een registratiemogelijkheid, waardoor er één overzicht komt van alle betrokkenen.
  • Contactpersoon: Stephan ten Have (s.tenhave@ambulanceijsselland.nl)
  • Partner(s): Ambulance IJsselland, GHOR NL
  • Doorlooptijd: Inmiddels gestart, maar er is (gezien sommige projecten uit meerdere fases bestaan) nog niets concreets te zeggen over een einddatum
  • Meer informatie: Contactinfo website