•  
 •  
 •  
 •  
 •  
Icoon Medisch inhoudelijk

Medisch inhoudelijk

 • CeleBrate onderzoek
  Regio: Hollands Midden
  In deze studie wordt een nieuw medicijn Zalanfiban (stofnaam; RUC-4), toegediend met 1 subcutane injectie, onderzocht. Zalanfiban (RUC-4) is een glycoproteïne llb/llla blokker en valt in de groep trombocytenaggregatieremmer. In de studie wordt ‘dosis 1’, ‘dosis 2’ en een ‘placebo’ dubbel blind gerandomiseerd worden vergeleken. Het doel van deze studie is te kijken of dit middel (naast de standaard medicatie), bij patiënten met een acuut myocardinfarct (STEMI) die aanmerking komen voor PCI, het afgesloten coronairvat reeds voor de PCI-procedure kan openen. Landelijk onderzoek dat bij meer RAV’s draait en waarbij de regionale ziekenhuizen zijn aangehaakt.
  • Contactpersoon: Annemarie van der Velden (avandervelden@ravhm.nl)
  • Partner(s): RAV Hollands Midden, Regionale ziekenhuizen
  • Doorlooptijd: Afronding 2023
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • CeleBrate onderzoek
  Regio: Flevoland en Gooi en Vechtstreek
  In deze studie wordt een nieuw medicijn Zalanfiban (stofnaam; RUC-4), toegediend met 1 subcutane injectie, onderzocht. Zalanfiban (RUC-4) is een glycoproteïne llb/llla blokker en valt in de groep trombocytenaggregatieremmer. In de studie wordt ‘dosis 1’, ‘dosis 2’ en een ‘placebo’ dubbel blind gerandomiseerd worden vergeleken. Het doel van deze studie is te kijken of dit middel (naast de standaard medicatie), bij patiënten met een acuut myocardinfarct (STEMI) die aanmerking komen voor PCI, het afgesloten coronairvat reeds voor de PCI-procedure kan openen. Landelijk onderzoek dat bij meer RAV’s draait en waarbij de regionale ziekenhuizen zijn aangehaakt.
  • Contactpersoon: Marc Koster (m.koster@ggdflevoland.nl)
  • Partner(s): RAV Flevoland, RAV Gooi en Vechtstreek, Regionale ziekenhuizen
  • Doorlooptijd: Afronding 2023
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Introductie echografie in de ambulancezorg
  Regio: Hollands Midden
  Doel is om Echografie te gaan gebruiken op de ambulance ter ondersteuning van de diagnostiek in geval van grove pathologie, zodat snel kan worden bepaald wat de juiste noodzakelijke levensreddende behandeling is en waar deze het beste kan worden gegeven. Start is op kleine schaal om uiteindelijk uit te kunnen breiden op alle ambulances. Is al gestart met het opleiden en trainen van de PAA/VSA.
  • Contactpersoon: Annemarie van der Velden (avandervelden@ravhm.nl)
  • Partner(s): RAV Hollands Midden, Regionale ziekenhuizen
  • Doorlooptijd: Eindigt over enkele jaren met de introductie op de ambulance (2025?)
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • On scene studie
  Regio: Hollands Midden
  Het tijdens een reanimatie door het Mobiel Medisch Team (MMT) plaatsen van een hartlongmachine. Haalbaarheidsanalyse, procedures en werkinstructie.
  • Contactpersoon: Annemarie van der Velden (avandervelden@ravhm.nl)
  • Partner(s): RAV Hollands Midden, Regionale ziekenhuizen
  • Doorlooptijd: Lopend onderzoek van MMT
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • On scene trial
  Regio: Flevoland en Gooi en Vechtstreek
  Bij een melding van OHCA wordt primair het MMT in gezet ter ondersteuning van de ambulancezorg waarbij het MMT onderzoek doet naar de inzet van ECPR (hart long machine op straat).
  • Contactpersoon: Marc Koster (m.koster@ggdflevoland.nl)
  • Partner(s): RAV Flevoland, RAV Gooi en Vechtstreek
  • Doorlooptijd: -
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Hollands Midden Acute Regionale Triage cardiologie (HARTc)
  Regio: Hollands Midden
  Implementatie cardiologisch zorgpad, langlopende observationele studie (follow up).
  • Contactpersoon: Annemarie van der Velden (avandervelden@ravhm.nl)
  • Partner(s): RAV Hollands Midden, Regionale ziekenhuizen
  • Doorlooptijd: Nog geen einddatum
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Stroke Mimics
  Regio: Hollands Midden
  Een nog te starten onderzoek naar variabelen die wijzen een terecht CVA i.p.v. een andere aandoening die op een CVA kan lijken.
  • Contactpersoon: Annemarie van der Velden (avandervelden@ravhm.nl)
  • Partner(s): RAV Hollands Midden, Regionale ziekenhuizen
  • Doorlooptijd: Nieuw onderzoek dat in 2023 wordt gestart
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Isopropyl alcohol bij misselijkheid
  Regio: Hollands Midden
  Een nog te starten onderzoek naar effectiviteit Isopropyl alcohol swaps 70% bij misselijkheid in de préhospitale setting.
  • Contactpersoon: Annemarie van der Velden (avandervelden@ravhm.nl)
  • Partner(s): RAV Hollands Midden, Regionale ziekenhuizen
  • Doorlooptijd: Nieuw onderzoek dat in 2023 wordt gestart
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • FIC block prehospital
  Regio: Brabant Midden-West-Noord
  Het door het plaatsen van een FIC-block (ruggenprik) pijnvrij vervoeren van bepaalde patiëntencategorieën, of het stabiliseren van pijnklachten thuis, opdat het karakter van de hulpverlening dan verschuift van acuut naar electief, wat meer mogelijkheden voor zorgcoördinatie biedt. FIC-block behoort inmiddels tot de reguliere behandelopties van de VS/PA in Brabant. Protocol ontwikkeld en vastgesteld.
  • Contactpersoon: Chris Bruggeman (c.bruggeman@ravbrabantmwn.nl)
  • Partner(s): RAV Brabant Midden-West-Noord
  • Doorlooptijd: 2022 - 2023
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • AI-stroke
  Regio: Noord-Holland Noord
  Met deze data wordt een algoritme geschreven, zodat de input van het EEG door een computer gelezen kan worden om te kunnen voorspellen of de patiënt met een beroerte naar een centrum met faciliteiten voor Trombolyse of voor Intra Arteriële Trombectomie vervoerd moet worden. Deze Ia studie is een vervolg studie van Elektrastroke studie, waarbij onderzocht werd of EEG meten haalbaar is op de Ambulance.
  • Contactpersoon: Monique Theunissen (m.theunissen@wittekruis.nl)
  • Partner(s): RAV Noord-Holland Noord
  • Doorlooptijd: Voortdurend tot de berekende inclusies zijn bereikt
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Crossroads
  Regio: Kennemerland
  Een klinische studie waarbij er onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van Elektro-Encefalografie (EEG) en Transcraniële Doppler (TCD) voor het detecteren van een groot herseninfarct in de ambulance.
  • Contactpersoon: Manon Geerdink (mgeerdink@vrk.nl) (mgeerdink@vrk.nl)
  • Partner(s): RAV Kennemerland (Witte Kruis Heemskerk), GGD Haarlem, Ambulancezorg Limburg, Maastricht UMC+, Amsterdam UMC, UMC Groningen, TrianecT, NovaSignal
  • Doorlooptijd: Start 2024 - verwachte afronding 2026
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Codestat
  Regio: Noord-Holland Noord en Kennemerland
  Verzamelen data tav reanimaties ter verbetering van reanimaties binnen de RAV.
 • Onder Non Disclosure Agreement
  Regio: Zuid-Holland Zuid
  Een nog niet nader te benoemen initiatief ter vroege behandeling / thrombolyse van CVA’s. Doel: t.b.v. vroegtijdige opsporing initiatief ter vroege behandeling / thrombolyse van CVA’s.
  • Contactpersoon: Hans Janssen (hjm.janssen@ravzhz.nl)
  • Partner(s): Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid
  • Doorlooptijd: Herstart 2022 - verwachte opleverdatum 2e helft 2024
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Point of care Troponine studie (POCT)
  Regio: Hollands Midden
  Prehospitale meting van Troponinewaarden ter ondersteuning van de diagnostiek bij verdenking Myocardinfarct. Doel is om via een ketenbrede multicenter studie te onderzoeken of het meten van troponine in de thuissituatie behulpzaam kan zijn voor het bepalen van de noodzaak om de patiënt, verdacht van een myocardinfarct in te sturen naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.
  • Contactpersoon: Annemarie van der Velden (avandervelden@ravhm.nl)
  • Partner(s): RAV Hollands Midden, Regionale ziekenhuizen
  • Doorlooptijd: Start 2023 - afronding 2024
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Implementatie van een risicostratificatie instrument (zoals HEART score) in combinatie met een high sensitive troponine bepaling op een ‘point-of-care’ apparaat
  Regio: IJsselland
  Verbetering van zorg aan cardiale patiënten. Verschillende onderzoeken tonen aan dat met behulp van een risicostratificatie instrument (zoals HEART score) het goed mogelijk is om al in de ambulancezorg een betere inschatting te maken wat de best passende zorg is voor patiënten die zich presenteren met ‘pijn op de borst.’ Inmiddels is het ook mogelijk om met een handzaam (point-of-care) apparaat met een zeer hoge analytische gevoeligheid eventuele troponine stijging in het bloed aan te tonen. De snelheid van deze bepaling is hierbij ook toegenomen wat de toepasbaarheid in de ambulancezorg alleen maar verder ten goede komt. Het helpt in het uitsluiten van een acuut coronair syndroom (zoals een acuut hartinfarct) maar ook in vroege detectie daarvan. Dit draagt bij aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats, is veiliger voor de patiënt, helpt in het minder belasten van de acute ziekenhuiszorg en is kostenbesparend in macro-economisch perspectief.
  • Contactpersoon: Rudolf Tolsma (r.tolsma@ambulanceijsselland.nl)
  • Partner(s): Ambulance IJsselland, Isala
  • Doorlooptijd: Inmiddels gestart, maar er is (gezien sommige projecten uit meerdere fases bestaan) nog niets concreets te zeggen over een einddatum
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Onderzoek naar High Sensitive Troponine Bepaling op ambulance
  Regio: Rotterdam-Rijnmond
  In het onderzoek binnen de regio Rotterdam willen we na het meten van “usual care en validatie van het apparaat”, de HEART-score (inclusief high sensitive troponine) implementeren bij de triage van patiënten met pijn op de borst klachten. Door het gebruik van risicostratificatie (HEART-score) in combinatie met de nieuwe high sensitive Troponine is het mogelijk om de inschatting van het risico op ACS nog beter en veiliger te maken.
  • Contactpersoon: Nancy van der Waarden (nancy.vanderwaarden@vr-rr.nl)
  • Partner(s): Ambulance Rotterdam-Rijnmond, RAV Zuid-Holland Zuid, Maasstad Ziekenhuis, Quidel
  • Doorlooptijd: Mei 2023 - eind 2024
  • Meer informatie: Contactinfo website