•  
 •  
 •  
 •  
 •  
Icoon Logistiek

Logistiek

 • Spreiding en Beschikbaarheid
  Regio: Brabant-Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord
  Het zo effectief mogelijk inzetten van de beschikbare ambulancecapaciteit is een grote uitdaging. De centralist kan hierin ondersteund worden door kunstmatige intelligentie door aan de ene kant een actueel inzicht in de dekking te geven en aan de andere kant met intelligente ondersteuning, middels concrete VWS-adviezen, de dekkingsgraad te verhogen. De tool biedt een bijdrage aan het maximaliseren van de dekking met de (binnenkort) inzetbare ambulancecapaciteit. Hiervoor wordt gevisualiseerd op een kaart van het verzorgingsgebied wat de huidige dekking is, en op welke wijze de centralist eenvoudig de dekking kan verhogen waardoor de patiënt steeds vaker tijdige(re) zorg mag ontvangen.
  Tevens wordt er ingezet om kunstmatige intelligentie in te zetten binnen het inzetvoorstel. Hierbij kan de tool rekening houden met de ambulance die het snelst op plek incident kan zijn aan de hand van daadwerkelijk gereden snelheden op wegdelen, huidige wegblokkades en bijv. vrijmeldtijden bij de ziekenhuizen.
  • Contactpersoon: Rick de Kort - Björn Gadet (r.de.kort@ggdbzo.nl - b.gadet@ravbrabantmwn.nl)
  • Partner(s): RAV Brabant-Zuidoost, RAV Brabant Midden-West-Noord, RAV Zeeland (Witte Kruis), EAFIP
  • Doorlooptijd: Start 1 oktober 2022 - totale systeem operationeel derde kwartaal 2024
  • Meer informatie: Contactinfo Brabant-Zuidoost Contactinfo Brabant Midden-West-Noord
 • Navigatie- en informatiesysteem voertuigen met toegang tot Zorg-ID
  Regio: Brabant Midden-West-Noord
  RAV Brabant MWN gebruikt voor de navigatie specifieke soft- en hardware die enigszins verouderd is. Dit heeft een negatieve impact op de kwaliteit van zorg doordat de aanrijdtijden in sommige gevallen niet zo kort zijn als ze zouden moeten zijn. Dit komt dan bijvoorbeeld door plotselinge uitval van de GPS functie, een kaart update die niet goed is verlopen, de verouderde software, roadblocks die niet goed verwijderd worden, etc. Wij zijn op zoek naar een oplossing om de hiervoor beschreven situatie op te lossen. We zijn daarom op zoek naar een partner die ons een future proof end-to-end oplossing kan bieden. Deze partner zorgt voor ‘ontzorging’ op het gebied van soft- en hardware, updates en upgrades en heeft een 24/7 support helpdesk. Andere vereisten:
  - de hardware is gemakkelijk te vervangen door RAV BMWN bij defecten;
  - de oplossing heeft een precieze locatie bepaling zonder een (noemenswaardige) vertraging;
  - de oplossing heeft een hoge responsetijd op het gebied van GNSS-signaal en dataverkeer;
  - de oplossing moet stabiel zijn en een hoge beschikbaarheid hebben;
  - de oplossing moet een aanzienlijke hoeveelheid aan Geo-informatie en POI’s bevatten en moeten wij in de gelegenheid zijn deze zelf op een makkelijke manier te kunnen aanvullen en beheren;
  - de beveiliging van medische gegevens moet geborgd zijn.

  Het unieke is dat op het navigatiescherm via de Zorg-ID koppeling het medisch dossier ingezien kan worden.
  • Contactpersoon: Marjolein Mast (m.mast@ravbrabantmwn.nl)
  • Partner(s): RAV Brabant Midden-West-Noord, EAFIP, VZVZ (m.b.t. ZorgID Smart)
  • Doorlooptijd: Voorbereiding 2022 - aanbesteding doorlopen medio 2023 - implementatie: eerste navigatiesystemen worden ingebouwd; op 15 maart 2024 moet het complete wagenpark zijn aangepast
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Pilot Liggend Zorgvervoer - Inzet ligtaxi in Fryslân en Drenthe
  Regio: Fryslân
  Een nieuwe dienst voor klanten die onderweg geen medische of verpleegkundige zorg nodig hebben, maar wel liggend vervoerd moeten worden. Voorwaarde is dat het liggend zorgvervoer medisch verantwoord is, daarom wordt de pilot onder de verantwoordelijkheid van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) uitgevoerd. Aanvragers zijn zorgprofessionals. Met de pilot onderzoeken de RAV’s van Fryslân en Drenthe hoe vaak liggend zorgvervoer de inzet van middencomplexe ambulancezorg kan vervangen. Dit past bij het streven naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek.
  • Contactpersoon: Carien van Well (carien.vanwell@kijlstra.nl)
  • Partner(s): Kijlstra Ambulancezorg, Kijlstra Personenververvoer, MAI Medisch Diensten
  • Doorlooptijd: Januari 2023 - april 2024
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Digitale besprekingen of scholingen
  Regio: Gelderland-Zuid
  Collega’s kunnen gewoon vanuit huis deelnemen aan besprekingen/scholingen waardoor geen extra reisbewegingen hoeven plaats te vinden en er geen locatie meer geregeld hoeven te worden (laagdrempelig, kostenbesparing, bereiken van een grote groep).
  • Contactpersoon: Monique Uijen (monique.uijen@vrgz.nl)
  • Partner(s): RAV Gelderland-Zuid
  • Doorlooptijd: Geen strakke begin- en/of eindtijden
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • LPZ app
  Regio: Noord-Holland Noord - Kennemerland
  Landelijk platform zorg, waarin we kunnen zien of er stops zijn bij de bepaalde afdeling in de ziekenhuizen. De LPZ app, waarin aan live een overzicht te vinden is van de sluitingen van de ziekenhuizen, zodat vooraf hierop geanticipeerd kan worden, deze innovatie is al geïmplementeerd.
 • Herwaarderen A1 urgenties naar lagere urgenties en verwerking in LUT- tabel
  Regio: Zuid-Holland Zuid
  Doel: Effectievere inzet van ambulancezorg (juiste zorg op de juiste plek).
  • Contactpersoon: Hans Janssen (hjm.janssen@ravzhz.nl)
  • Partner(s): Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid
  • Doorlooptijd: Start 2023
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Pilot met enkele RAV’s om elektrificatie van ambulances met Ford nader te onderzoeken
  Regio: Zuid-Holland Zuid
  Bijdragen aan vermindering CO2 uitstoot.
  • Contactpersoon: Hans Janssen (hjm.janssen@ravzhz.nl)
  • Partner(s): Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid
  • Doorlooptijd: Verkenning 2023
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Intelligent Navigatiesysteem
  Regio: Twente
  We zitten in een testfase waarin we verschillende navigatiesystemen testen, deze systemen moeten ons helpen bij het kiezen van de snelste, maar soms ook comfortabele route. Aan de hand van openbare databases en een algoritme welke zelflerend is, leert het systeem van de route die ambulancechauffeurs kiezen en andersom. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om direct feedback op een route te geven behoort tot de test. Het systeem moet platform onafhankelijk draaien en geïmplementeerd kunnen worden op OEM voertuig systemen.
  We kijken met een schuin oog naar de logistieke sector, waarin verschillende van deze systemen al ver doorontwikkeld zijn.
  • Contactpersoon: Arrand Klein (a.klein@ambulanceoost.nl)
  • Partner(s): Ambulance Oost
  • Doorlooptijd: -
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Drone project Twente
  Regio: Twente
  Samen met multi partner onderzoeken of een automatische drone (vanaf de meldkamer aangestuurd) als first responder kan functioneren. Momenteel wordt onderzocht of een onbemande drone mag vliegen.
  • Contactpersoon: Arrand Klein (a.klein@ambulanceoost.nl)
  • Partner(s): Ambulance Oost
  • Doorlooptijd: -
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Zero emissie voertuigen en laadinfrastructuur op alle posten
  Regio: IJsselland
  Aanschaf van inmiddels 5x Full Electric OvDG voertuigen en traject voor de aanschaf en aansluiting van laadpalen op alle ambulanceposten in IJsselland. Uitbreiding van Full Electric voertuigen in 2024 naar pendel- en logistiekvoertuigen en startfase voor ontwikkeling van een Full Electric ambulance.
  • Contactpersoon: Stephan ten Have (s.tenhave@ambulanceijsselland.nl )
  • Partner(s): Ambulance IJsselland, Axira partners
  • Doorlooptijd: Inmiddels gestart, maar er is (gezien sommige projecten uit meerdere fases bestaan) nog niets concreets te zeggen over een einddatum
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Pilot Module Ritplanning
  Regio: Rotterdam-Rijnmond
  Ziekenhuizen bellen normaal gesproken naar de meldkamer ambulance voor liggend vervoer voor medium en low care. In samenwerking met het Ikazia ziekenhuis gaan we dit digitaliseren, ziekenhuizen vragen via een online portaal vanaf minimaal 24 uur van tevoren uitplaatsingsritten aan. Denk dan aan een patiënt die voor een behandeling van instelling A naar instelling B moet of vanaf een instelling liggend terug naar huis mag. Dit online aanvragen helpt in het terugdringen van de druk op de meldkamer ambulance en geeft ziekenhuizen een tool om inzicht te hebben wanneer een ambulance daadwerkelijk de patiënt komt halen. Hierdoor is uiteindelijk de patiënt beter geïnformeerd.
  • Contactpersoon: Ryan Bergkamp (ryan.bergkamp@vr-rr.nl)
  • Partner(s): Ambulance Rotterdam-Rijnmond, Ikazia Ziekenhuis (Pilot), Rijnmondnet, na afronden pilot uitrol andere Ziekenhuizen regionaal
  • Doorlooptijd: Derde kwartaal 2023
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Meldkamer Ritplanning
  Regio: Twente
  Systeem voor het plannen van besteld vervoer. We willen de ketenpartners op termijn zelf laten plannen.
  • Contactpersoon: Arrand Klein (a.klein@ambulanceoost.nl)
  • Partner(s): Ambulance Oost, Level up
  • Doorlooptijd: -
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Implementatie Seconds van leverancier Stokhos
  Regio: IJsselland - Twente - Zuid-Holland Zuid - Flevoland - Gooi en Vechtstreek
  Optimaliseren en ondersteuning van de uitgiftecentralist bij de spreiding en inzet van ambulancecapaciteit.
  • Contactpersoon: Stephan ten Have - Arrand Klein - Hans Janssen - Remko Knook (s.tenhave@ambulanceijsselland.nl - a.klein@ambulanceoost.nl - hjm.janssen@ravzhz.nl - r.knook@ggdflevoland.nl)
  • Partner(s): Ambulance IJsselland, Ambulance Oost, Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, RAV Flevoland, RAV Gooi en Vechtstreek, Stokhos
  • Doorlooptijd: Inmiddels gestart, maar er is (gezien sommige projecten uit meerdere fases bestaan) nog niets concreets te zeggen over een einddatum
  • Meer informatie: Contactinfo IJsselland Contactinfo Twente Contactinfo Zuid-Holland Zuid Contactinfo Flevoland en Gooi en Vechtstreek
 • Doorontwikkeling van Stokhos om te komen tot centralist onafhankelijke inzetvoorstellen en alarmering van ambulancezorg
  Regio: IJsselland - Twente - Zuid-Holland Zuid - Flevoland - Gooi en Vechtstreek
  Automatisch uitgeven en alarmeren van ambulancezorg die rekening houdt met de nieuwe urgentie indeling.
  • Contactpersoon: Stephan ten Have - Arrand Klein - Hans Janssen - Remko Knook (s.tenhave@ambulanceijsselland.nl - a.klein@ambulanceoost.nl - hjm.janssen@ravzhz.nl - r.knook@ggdflevoland.nl)
  • Partner(s): Ambulance IJsselland, Ambulance Oost, Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, RAV Flevoland, RAV Gooi en Vechtstreek, Stokhos
  • Doorlooptijd: Start 2023 en afronding is afhankelijk van landelijke implementatie van de A0 urgentie in het GMS
  • Meer informatie: Contactinfo IJsselland Contactinfo Twente Contactinfo Zuid-Holland Zuid Contactinfo Flevoland en Gooi en Vechtstreek