•  
 •  
 •  
 •  
 •  
Icoon Kwaliteit

Kwaliteit

 • AmbuZeus
  Regio: Brabant Midden-West-Noord
  Softwarematige ondersteuning ritbonanalyse, in het kader van zorgevaluatie. Aan de hand van vooraf in te stellen thema’s / filters worden automatisch ritten gesorteerd waarin een mogelijke gap zit tussen te leveren en ontvangen zorg. Deze ritten worden nader onderzocht en besproken met de betrokken bemanning. Inmiddels structurele uitvoering voor intercollegiale evaluatie van Zorg.
  • Contactpersoon: Chris Bruggeman (c.bruggeman@ravbrabantmwn.nl)
  • Partner(s): RAV Brabant Midden-West-Noord, HATCON, Topicus
  • Doorlooptijd: Ontwikkeling software gestart januari 2022 - implementatie afgerond (2023); inmiddels structurele uitvoering
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Evaluatie van zorg met patiënten
  Regio: Brabant Midden-West-Noord
  Steekproefsgewijs, kwalitatief onderzoek d.m.v. telefonisch interview met circa 800 patiënten om te gap tussen te leveren zorg en geleverde zorg in beeld te krijgen vanuit perspectief van de patiënt. Interview wordt intercollegiaal teruggekoppeld aan de betrokken bemanning (als onderdeel van zorgevaluatie). De verkregen geanonimiseerde data kan worden gebruikt als input voor leren en verbeteren. Structurele uitvoering vanaf 1 januari 2024 met een N van 1000 per jaar.
  • Contactpersoon: Chris Bruggeman (c.bruggeman@ravbrabantmwn.nl)
  • Partner(s): RAV Brabant Midden-West-Noord
  • Doorlooptijd: Start pilot april 2023 - afgerond 31 december 2023; vanaf 1 januari 2024 structurele uitvoering
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • E-spoed
  Regio: Noord-Holland Noord en Kennemerland
  -
 • Codestat
  Regio: Noord-Holland Noord en Kennemerland
  Verzamelen data tav reanimaties ter verbetering van reanimaties binnen de RAV.
 • Implementatie digitale overdracht MKA naar HAP
  Regio: IJsselland
  Het uitwisselen van triage gegevens. Om verbetering van de kwaliteit in de informatie-uitwisseling tussen MKA en HAP te verbeteren is er opdracht gegeven om het uitwisselen van triage gegevens vanuit ambulancezorg naar de HAP te digitaliseren via de NTS applicatie. De implementatie hiervoor is gestart.
  • Contactpersoon: Stephan ten Have (s.tenhave@ambulanceijsselland.nl)
  • Partner(s): Ambulance IJsselland, Medrie
  • Doorlooptijd: Inmiddels gestart, maar er is (gezien sommige projecten uit meerdere fases bestaan) nog niets concreets te zeggen over een einddatum
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Digitale gegevensuitwisseling HAP-MKA
  Regio: Rotterdam-Rijnmond
  Vanuit het programma Met Spoed Beschikbaar werken we aan het digitaal delen van triage informatie waarbij een verwijzing plaatsvindt van HAP naar MKA. Nu wordt informatie alleen telefonisch gedeeld en met de uitrol in 2023 is het de bedoeling dat meldingen vanuit het HAP systeem direct doorgezet worden naar GMS van de MKA.
  • Contactpersoon: Ryan Bergkamp (ryan.bergkamp@vr-rr.nl)
  • Partner(s): Ambulance Rotterdam-Rijnmond, HAP's, Programma Met Spoed Beschikbaar
  • Doorlooptijd: Lopend - eind 2023
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Koploperstraject digitale gegevensuitwisseling
  Regio: Rotterdam-Rijnmond
  Het implementeren van bericht 20, digitale gegevensuitwisseling tussen de MKA en de HAP. Dit bericht gaat over de triageverwijzing vanuit de meldkamer naar de huisartsenpost toe.
  • Contactpersoon: Janina Hartman (janina.hartmann@vr-rr.nl)
  • Partner(s): Ambulance Rotterdam-Rijnmond, Huisartsenpost Rotterdam-Rijnmond, VIPLIve EPD en LMS
  • Doorlooptijd: Start juli 2023 - afgerond eerste kwartaal 2025
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Pilot op de meldkamer, afschalen van A-ritten door medisch verantwoordelijke op de MKA
  Regio: Rotterdam-Rijnmond
  Op meldkamer Rotterdam Rijnmond is er sinds november 2022 een pilot gestart, waarbij gekeken wordt hoe de patiënt de juiste zorg door de juiste persoon op de juiste plaats krijgt. Met deze pilot is er een arts of physician assistant (PA) op de meldkamer aanwezig. Deze arts/PA beoordelen de binnenkomende meldingen die volgens ProQA een A2 of zelfs een A1 genereren. Wanneer de arts/PA denkt dat de patiënt beter af is op een andere plaats belt hij/zij de melder terug of de centralist verbindt de melder direct door (dit kan de centralist ook zelf beslissen). Via de telefoon wordt een verlengde triage toegepast waardoor de patiënt doorverwezen kan worden naar de huisartsenpost of er kan eventueel een zelfzorgadvies gegeven worden. Dit kan ertoe leiden dat er 10 ambulance inzetten in een avond worden bespaard. De arts/PA kijkt ook mee om te zien welke ambulance eenheid (rapid, MC/MAZ) het meest geschikt is.
  • Contactpersoon: Gerard Moerkerken (Gerard.Moerkerken@vr-rr.nl)
  • Partner(s): Ambulance Rotterdam-Rijnmond
  • Doorlooptijd: -
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Reanimatiefeedback
  Regio: Flevoland en Gooi en Vechtstreek
  Het analyseren van alle reanimatiemeldingen en data verzamelen om in te zetten voor regionale scholing, optimalisatie van standaard werkwijze en het delen van individuele feedback. Gekeken wordt onder andere naar performance indicatoren (kwaliteit thoraxcompressie, ventilatie, hands-of tijd) en demografische-, geografische kenmerken en ketensamenwerking.
  • Contactpersoon: Marc Koster (m.koster@ggdflevoland.nl)
  • Partner(s): RAV Flevoland, RAV Gooi en Vechtstreek
  • Doorlooptijd: -
  • Meer informatie: Contactinfo website