•  
 •  
 •  
 •  
 •  
Icoon HRM

HRM

 • MAZ op MKA
  Regio: Brabant Midden-West-Noord
  MAZ = Melding Aanvang Zorg. MKA = Meldkamer Ambulancezorg. Ondersteunen van MKA-centralisten door VS/PA bij het realiseren van zoveel mogelijk juiste zorg op de juiste plaats en het inzetten van de best passende eenheden. De VS/PA adviseert gevraagd en ongevraagd en is beschikbaar om te sparren. Onderzocht wordt of en in welke mate de aanwezigheid van de VS/PA van toegevoegde waarde is voor de meldkamer, rijdienst en ketenpartners. Ook het onderzoeken van het werken in combinatie met de toekomstige coördinatie-verpleegkundige (CVC) is een doelstelling. De verwachting is dat interactie tussen CVC en VS/PA een goede bijdrage kan leveren aan de uitdagingen die de acute zorgsector ons in de toekomst gaat geven.​​​​​​​
  • Contactpersoon: Chris Bruggeman (c.bruggeman@ravbrabantmwn.nl)
  • Partner(s): RAV Brabant Midden-West-Noord, Witte Kruis Zeeland
  • Doorlooptijd: Start pilot maart 2023 - afronding juli 2023; rapportage intern opgeleverd. O.b.v. de resultaten wordt besloten om dit op beide MKA’s een vervolg te geven vanaf 2024
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Functie- en zorgdifferentiatie VS / PA ambulancezorg
  Regio: Brabant Midden-West-Noord
  Betreft structurele inzet in primaire proces in Breda, Den Bosch en Tilburg, en projectmatig inzet als coördinator op de MKA Bergen op Zoom. De positionering van de VS/PA in het primaire proces biedt mogelijkheden tot alternatieve zorgpaden, waarbij het acute karakter van een hulpverlening naar electief kan veranderen. VS/PA diagnosticeert thuis, waarna het Midden Complex vervoer de patient naar het ziekenhuis brengt, al dan niet op een later (electief) moment. ALS capaciteit blijft vrij / beschikbaar voor de A1 (toekomstige A0 meldingen). VS/PA ondersteunt centralist bij het toewijzen van de juiste zorg.
  • Contactpersoon: Chris Bruggeman (c.bruggeman@ravbrabantmwn.nl)
  • Partner(s): RAV Brabant Midden-West-Noord
  • Doorlooptijd: Medio 2022
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • 112-centralist
  Regio: Rotterdam-Rijnmond
  Ter ondersteuning van onze verpleegkundig centralisten doen de 112-centralisten het intakeproces op basis van ons geprotocolleerde uitvraagsysteem ProQA. Hiermee wijken we af van de wettelijke standaard en willen we via een pilot met meerdere meldkamer aantonen dat dit, onder begeleiding van verpleegkundigen, veilig kan plaatsvinden.
  • Contactpersoon: Ryan Bergkamp (ryan.bergkamp@vr-rr.nl)
  • Partner(s): Ambulance Rotterdam-Rijnmond
  • Doorlooptijd: Lopend
  • Meer informatie: Contactinfo website