•  
 •  
 •  
 •  
 •  
Icoon Registratie

Registratie

 • Landelijk reanimatieregister Het creëren van betere gezondheidsuitkomsten voor patiënten met een circulatiestilstand door:
  - inzichtelijk maken van gehele reanimatieketen voor kwaliteitsverbetering
  - data beschikbaar maken voor onderzoeksdoeleinden


  • Contactpersoon: Margreet Hoogeveen
  • Partner(s): AZN i.s.m. RAV’s, HartslagNU, Hartstichting en Nederlandse Reanimatieraad
  • Doorlooptijd: Op dit moment vindt een pilot plaats in Zuid-Holland-Zuid om haalbaarheid datamodel en technische infrastructuur te toetsen en de meerwaarde te bepalen
  • Meer informatie: Contactinfo website