•  
 •  
 •  
 •  
 •  
Icoon Logistiek

Logistiek

 • Doorontwikkelen Talking Traffic In 2021 heeft de ambulancesector de aansluiting met Talking Traffic gerealiseerd om een “groene loper” te creëren. In eerste instantie alleen voor A0/A1-inzetten, maar eind 2023 ook voor A2- en B-inzetten. Dit laatste vooral om het comfort voor de patiënt te verbeteren door minder remmen en optrekken van de ambulance. En verdere verbetering betreft het gebruik van de route uit het navigatiesysteem om verder vooruit te kunnen anticiperen.
  • Contactpersoon: Anno van Dijken
  • Partner(s): AZN i.s.m. RAV's
  • Doorlooptijd: 2023 - 2026
  • Meer informatie: Contactinfo website
 • Landelijke Blokkadeserver Geplande blokkades en beperkingen op wegen zijn nu alleen in de eigen regio beschikbaar voor ambulances. De ontwikkeling van de Landelijke Blokkadeserver maakt dat iedere ambulance over deze informatie in het hele land kan beschikken. Tevens wordt de functionaliteit t.o.v. de bestaande tooling uitgebreid, o.a. door aan te sluiten op het registratiesysteem Melvin van de wegbeheerders.
  • Contactpersoon: Anno van Dijken
  • Partner(s): AZN i.s.m. RAV's
  • Doorlooptijd: Start ontwikkeling maart 2023 - afronding zomer 2024
  • Meer informatie: Contactinfo website