Informatievoorziening & ICT: algemeen

Informatievoorziening & ICT

Medewerkers van de ambulancezorg hebben informatie nodig om hun werk goed te kunnen doen. Centralisten moeten bijvoorbeeld weten wat de locatie van een incident is en welke ambulance ze daar het best naartoe kunnen sturen.

Ambulanceverpleegkundigen moeten weten hoe ze onderweg een vooraankondiging met informatie over de gezondheidssituatie van hun patiënt naar de SEH kunnen sturen ten behoeve van een goede overdracht. En managers en stafmedewerkers hebben (management)informatie nodig waarmee ze inzicht krijgen in de resultaten en mogelijke verbeteringen daarvan. De informatievoorziening van AZN voorziet in deze behoefte.

Landelijke en regionale informatievoorziening

De informatievoorziening bestaat uit een regionaal en een landelijk deel. Regionaal bepalen de individuele RAV’s zelf welke gegevens zij nodig hebben en welke middelen zij daarvoor gebruiken. Landelijk is er de centrale informatievoorziening van de sector.

Deze voorziening bestaat uit landelijke afspraken en systemen die ervoor zorgen dat niet alleen de regionale, maar ook de interregionale en landelijke processen van ambulancezorg worden ondersteund en dat informatie kan worden gedeeld met samenwerkingspartners uit de (acute) zorg en uit het veiligheidsdomein zoals brandweer en politie.

Deze sectorale informatievoorziening wordt beheerd door AZN en is opgebouwd uit een aantal landelijke systemen. Er is daarbij veel aandacht voor uniformiteit en eenduidigheid.

Informatievoorziening Acute zorg

Met behulp van de landelijke informatievoorziening sturen ambulanceverpleegkundigen patiëntinformatie naar ziekenhuizen en huisartsen. Naar het ziekenhuis in het kader van een goede en snelle overdracht van de zorg en naar de eigen huisarts van de patiënt om het patiëntendossier actueel en volledig te houden. Zoals ambulanceverpleegkundigen deze informatie ten behoeve van goede patiëntenzorg naar ziekenhuizen en huisartsen sturen, heeft ook de ambulanceverpleegkundige op haar/zijn beurt informatie nodig om de juiste zorg te kunnen verlenen. Juist bij onverwachte, acute gezondheidsproblemen kan betrouwbare informatie over bijvoorbeeld medicijngebruik of allergieën van levensbelang zijn.

Via het Landelijk Schakelpunt van VZVZ is het onder strikte voorwaarden mogelijk voor BIG-geregistreerde zorgprofessionals om bepaalde medische gegevens van een patiënt te raadplegen als deze patiënt hiervoor toestemming heeft verleend. Ambulancezorg Nederland verkent samen met zorgpartners en o.a. VZVZ de mogelijkheden voor ambulanceverpleegkundigen om dergelijke informatie te kunnen raadplegen.

Informatievoorziening Openbare Orde en Veiligheid

Behalve in het domein van (acute) zorg opereert ambulancezorg ook in het domein van Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Centralisten van de Meldkamers Ambulancezorg werken daarin samen met collega’s van politie en brandweer om de hulpverlening, bijvoorbeeld bij rampen en crises, zo goed mogelijk uit te voeren.

Een multidisciplinaire informatievoorziening voorziet hierbij in de informatiebehoefte op de meldkamers. Centralisten maken gebruik van gemeenschappelijke ICT-systemen, zoals C2000, het digitale communicatienetwerk voor de hulpverleningsdiensten, en het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS).

Gegevensbescherming en innovatie

Met vertrouwelijke informatie, in het bijzonder persoonsgegevens en medische informatie, wordt zorgvuldig omgegaan. RAV’s en AZN besteden veel aandacht aan informatiebeveiliging.

Aangezien de wereld om ons heen continu verandert, en de snelheid van maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen hoog is, krijgen ook onderzoek en innovatie de aandacht die nodig is.