Zorgverzekeringswet

Zorgverzekeringswet

Ambulancezorg is premiegefinancierde zorg die voor iedereen beschikbaar is en die gedekt is via het basispakket van de zorgverzekering (zie ook: Zorgverzekeringswet).

Als een ambulance-inzet medisch noodzakelijk is, wordt de inzet uit de basisverzekering vergoed. Medisch noodzakelijk houdt in dat het voor de gezondheid van de patiënt niet goed is om met een gewone personenauto of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling te komen.

De meldkamercentralist ambulancezorg bepaalt of een ambulance noodzakelijk is. De ambulance-eenheid ter plaatse bepaalt of de patiënt naar het ziekenhuis vervoerd moet worden. Uiteraard heeft de patiënt het recht om de rit per ambulance naar het ziekenhuis te weigeren.

Meer informatie over de Zorgverzekeringswet vindt u op deze website.