Spreiding & Beschikbaarheid

Spreiding & Beschikbaarheid

Het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid vormt de basis voor de capaciteit voor ambulancezorg die in Nederland beschikbaar is en de wijze waarop de ambulances zijn verspreid over de verschillende standplaatsen.

Uit het referentiekader volgt waar standplaatsen gevestigd moeten zijn om ervoor te zorgen dat 97% van de mensen in Nederland bij een spoedgeval binnen 12 minuten aanrijtijd door een ambulance bereikt kan worden.

Het referentiekader bepaalt ook de ambulancecapaciteit die per regio nodig is voor het in die regio 24/7 beschikbaar hebben van ambulancecapaciteit én voor het daadwerkelijk uitvoeren van zowel de spoedeisende als de planbare ambulancezorg (voor een toelichting op spoedeisende en planbare ambulancezorg zie: sectorkompas).

Het Landelijk Referentiekader wordt periodiek opgesteld door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. Het actuele Referentiekader is vastgesteld in 2023.

Uit het referentiekader volgt waar standplaatsen gevestigd moeten zijn om ervoor te zorgen dat 97% van de mensen in Nederland bij een spoedgeval binnen 12 minuten aanrijtijd door een ambulance bereikt kan worden.

Het referentiekader bepaalt ook de ambulancecapaciteit die per regio nodig is voor het in die regio 24/7 beschikbaar hebben van ambulancecapaciteit én voor het daadwerkelijk uitvoeren van zowel de spoedeisende als de planbare ambulancezorg (voor een toelichting op spoedeisende en planbare ambulancezorg zie: sectorkompas.

Het Landelijk Referentiekader wordt periodiek opgesteld door het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. Het actuele Referentiekader is vastgesteld in 2021.