Overgangsregelingen in de ambulancezorg: FLO

Overgangsregelingen in de ambulancezorg: FLO

In 2006 werd het functioneel leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor ambulancemedewerkers die onder de oude regeling vielen, geldt sindsdien het FLO-overgangsrecht. Wat is de actuele stand van zaken? Lees meer op deze pagina.

FLO-overgangsregeling ambulancezorg

Uitgebreide informatie over de overgangsbepalingen vind je in de volgende hoofdstukken van de CAR-UWO (2011): 

  • Hoofdstuk 9b
    Overgangsrecht ambtenaren in een functie die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag.
     
  • Hoofdstuk 9e
    De gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht.

Download de hoofdstukken>>

Let op

Voor de brandweer is de FLO-overgangsregeling inmiddels aan verandering onderhevig. Dat geldt niet voor de sector ambulancezorg. Hier blijven de afspraken van toepassing zoals die van kracht waren op 1 januari 2011. Afspraken over aanpassingen worden aan de cao-tafel van de ambulancesector gemaakt en vastgelegd in de bijlage van de cao ambulancezorg.

Wijzigingen FLO-overgangsregeling ambulancezorg

Op 31 december 2021 vervalt de levensloopregeling binnen de FLO-overgangsregeling, omdat de overheid besloten heeft de levensloopregeling af te schaffen. Sinds 1 april 2019 is daarom als alternatief de nettopensioenregeling gestart.

Verder is in november 2019 een wijziging in de FLO-overgangsregeling ambulancezorg doorgevoerd om een fiscaal probleem op te lossen in de eerste FLO-fase. Lees het addendum.

Ondersteuning bij uitvoeren regeling

Voor de juiste uitvoering van de regeling, kunnen werkgevers het naslagwerk van VNG versie 5 raadplegen. Voor de uitvoering van de nettopensioenregeling per 1 april 2019 is een aanvulling op het naslagwerk beschikbaar.

Verder is een speciale FLO-werkgevershelpdesk (info@floambulance.nl) ingericht om bij twijfel of interpretatieverschillen vragen te beantwoorden en helderheid te bieden. Zo nodig schakelt de FLO-werkgevershelpdesk externe deskundigen in om tot de juiste uitleg te komen.

Overige overgangsregelingen

De afspraken over de (publieke en private) overgangsregelingen zijn opgenomen in bijlage X van de sector-cao. De rechten van de overgangsregelingen ouderenbeleid vanuit voorgaande cao’s worden gerespecteerd. Tussen werkgevers en het ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van een groot deel van de kosten.

Meer informatie

Ben je deelnemer aan een overgangsregeling en heb je hierover nog vragen? Neem dan contact op met je werkgever.