Overgangsregelingen in de ambulancezorg: FLO

Overgangsregelingen in de ambulancezorg: FLO

In 2006 werd het functioneel leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor ambulancemedewerkers die onder de oude regeling vielen, geldt sindsdien het FLO-overgangsrecht. Wat is de actuele stand van zaken? Lees meer op deze pagina.

FLO-overgangsregeling ambulancezorg

Uitgebreide informatie over de overgangsbepalingen vind je in de volgende hoofdstukken van de CAR-UWO (2011): 

  • Hoofdstuk 9b
    Overgangsrecht ambtenaren in een functie die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag.
     
  • Hoofdstuk 9e
    De gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht.

Download de hoofdstukken>>

Let op: wijziging FLO-overgangsregeling

In november 2019 is er een wijziging in de FLO-overgangsregeling ambulancezorg doorgevoerd om een fiscaal probleem op te lossen in de eerste FLO-fase. Lees het addendum.

Let op

Voor de brandweer is de huidige CAR-UWO inmiddels aan verandering onderhevig. Dat geldt niet voor de sector ambulancezorg. Hier blijven de afspraken van toepassing zoals die van kracht waren op 1 januari 2011. Afspraken over aanpassingen worden aan de cao-tafel van de ambulancesector gemaakt en vastgelegd in de bijlage van de cao ambulancezorg.

Ondersteuning bij uitvoeren regeling

Voor de juiste uitvoering van de regeling, kunnen werkgevers het naslagwerk van VNG versie 5 raadplegen.

In verband met de ingang van de nettopensioenregeling per 1 april 2019 wordt momenteel gewerkt aan een aanvulling op het naslagwerk van de VNG.

Verder is een speciale FLO-werkgevershelpdesk (info@floambulance.nl) ingericht om bij twijfel of interpretatieverschillen vragen te beantwoorden en helderheid te bieden. Zo nodig schakelt de FLO-werkgevershelpdesk externe deskundigen in om tot de juiste uitleg te komen.

Oplossing vervallen levensloopregeling voor FLO-gerechtigden

Op 31 december 2021 vervalt de levensloopregeling binnen de FLO-overgangsregeling, omdat de overheid besloten heeft de levensloopregeling af te schaffen. Loyalis heeft daarom een nieuwe nettopensioenregeling ontwikkeld: het Loyalis Collectief Extra Pensioen. Cao-partijen hebben deze oplossing gekozen op advies van een paritaire adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van FNV, CNV en Ambulancezorg Nederland.

De intentie is geweest om zo dicht mogelijk te blijven bij de oorspronkelijke bepalingen. Dit alles binnen de huidige context en fiscale regels én in afstemming met het ministerie van VWS.

De nettopensioenregeling kan daarnaast gebruikt worden voor de zogenaamde VOP-storting, de storting op 53-jarige leeftijd (versterkt ouderdomspensioen), die ook deel uitmaakt van de FLO-overgangsregeling. 

Over de nettopensioenregeling

De nettopensioenregeling van Loyalis is per 1 april 2019 ingegaan en is een alternatieve regeling voor de levensloopregeling en de VOP-storting.

Eind 2018 zijn er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten geweest over de FLO-regeling. Bekijk de presentatie hier nog eens terug.

Omdat het een netto regeling betreft (levensloop is bruto), is het belangrijk dat elke medewerker goed kijkt naar de individuele fiscale aspecten. Daarom is er door financieel adviseurs Wim Deurhof en Jelle Sevenhuysen van Sevenhuysen Pensioen Consultancy onafhankelijk advies en ondersteuning geboden om een weloverwogen besluit te nemen.

Veelgestelde vragen

Nog vragen over de FLO-overgangsregeling? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Deze vullen we periodiek bij. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met je werkgever. 

Overige overgangsregelingen

De afspraken over de (publieke en private) overgangsregelingen zijn opgenomen in bijlage X van de sector-cao. De rechten van de overgangsregelingen ouderenbeleid vanuit voorgaande cao’s worden gerespecteerd. Tussen werkgevers en het ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van een groot deel van de kosten.