Overgangsregelingen in de ambulancezorg: FLO

Overgangsregelingen in de ambulancezorg: FLO

In 2006 werd het functioneel leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor ambulancemedewerkers die onder de oude regeling vielen, geldt sindsdien het FLO-overgangsrecht. Wat is de actuele stand van zaken? Lees meer op deze pagina.

FLO-overgangsregeling ambulancezorg

Uitgebreide informatie over de overgangsbepalingen vind je in de volgende hoofdstukken van de CAR-UWO (2011): 

  • Hoofdstuk 9b
    Overgangsrecht ambtenaren in een functie die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag.
     
  • Hoofdstuk 9e
    De gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht.

Download de hoofdstukken>>

Let op

Voor de brandweer is de huidige CAR-UWO inmiddels aan verandering onderhevig. Dat geldt niet voor de sector ambulancezorg. Hier blijven de afspraken van toepassing zoals die van kracht waren op 1 januari 2011.

Ondersteuning bij uitvoeren regeling

Voor de juiste uitvoering van de regeling, kunnen werkgevers het naslagwerk van VNG versie 5 raadplegen. Bij twijfel of interpretatieverschillen staat AZN klaar om vragen te beantwoorden en helderheid te bieden. Zo nodig schakelt AZN externe deskundigen in om tot de juiste uitleg te komen.

Oplossing vervallen levensloop voor FLO-gerechtigden

Op 31 december 2021 vervalt de levensloopregeling binnen de FLO-overgangsregeling, omdat de overheid besloten heeft levensloop af te schaffen. Loyalis heeft daarom een nieuwe nettopensioenregeling ontwikkeld: het Loyalis Collectief Extra Pensioen. Cao-partijen hebben deze oplossing gekozen op advies van een paritaire adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van FNV, CNV en Ambulancezorg Nederland.

De intentie is geweest om zo dicht mogelijk te blijven bij de oorspronkelijke bepalingen. Dit alles binnen de huidige context en fiscale regels én in afstemming met het ministerie van VWS.

De nieuwe pensioenregeling kan daarnaast gebruikt worden voor de storting op 53-jarige leeftijd (versterkt ouderdomspensioen), die ook deel uitmaakt van de FLO-overgangsregeling. Voor deze storting bestaat nauwelijks fiscale ruimte meer.

Over de nettopensioenregeling

De pensioenregeling van Loyalis werkt als volgt. Een werkgever biedt de medewerker een alternatieve regeling voor de levensloopregeling aan, inclusief storting op 53-jarige leeftijd. Hiermee kan de FLO-overgangsregeling worden voortgezet. De medewerker kan dan besluiten om wel of niet gebruik te maken van het aanbod. De medewerker zal zijn keuze voor 1 april 2019 moeten maken. 

Omdat het een nettoregeling betreft (levensloop was bruto), is het belangrijk dat elke medewerker goed kijkt naar de individuele fiscale aspecten. Financieel adviseur Jelle Sevenhuysen biedt hierbij onafhankelijk advies en ondersteuning. Hij helpt werkgevers en medewerkers graag om een weloverwogen besluit te nemen.

Voorlichtingsbijeenkomst: bekijk de presentatie

De afgelopen tijd zijn er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten geweest over de FLO-regeling. Bekijk de presentatie hier nog eens terug. 

Veelgestelde vragen

Nog vragen over de FLO-overgangsregeling? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Deze vullen we periodiek bij. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met je werkgever. 

Overige overgangsregelingen

De afspraken over de (publieke en private) overgangsregelingen zijn opgenomen in bijlage X van de sector-cao. De rechten van de overgangsregelingen ouderenbeleid vanuit voorgaande cao’s worden gerespecteerd. Tussen werkgevers en het ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van een groot deel van de kosten.