Overgangsregelingen in de ambulancezorg: FLO

Overgangsregelingen in de ambulancezorg: FLO

In 2006 werd het functioneel leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft. Voor ambulancemedewerkers die onder de oude regeling vielen, geldt sindsdien het FLO-overgangsrecht. Wat is de actuele stand van zaken? Lees meer op deze pagina.

FLO-overgangsregeling ambulancezorg

Uitgebreide informatie over de overgangsbepalingen vind je in de volgende hoofdstukken van de CAR-UWO (2011): 

  • Hoofdstuk 9b
    Overgangsrecht ambtenaren in een functie die op 31 december 2005 recht gaf op functioneel leeftijdsontslag.
     
  • Hoofdstuk 9e
    De gemeentelijke levensloopregeling FLO-overgangsrecht.

Download de hoofdstukken>>

Let op

Voor de brandweer is de huidige CAR-UWO inmiddels aan verandering onderhevig. Dat geldt niet voor de sector ambulancezorg. Hier blijven de afspraken van toepassing zoals die van kracht waren op 1 januari 2011.

Ondersteuning bij uitvoeren regeling

Voor de juiste uitvoering van de regeling, kunnen werkgevers het naslagwerk van VNG versie 5 raadplegen. Bij twijfel of interpretatieverschillen staat AZN klaar om vragen te beantwoorden en helderheid te bieden. Zo nodig schakelt AZN externe deskundigen in om tot de juiste uitleg te komen.

Oplossing vervallen levensloop voor FLO-gerechtigden

Op 31 december 2021 vervalt de levensloopregeling binnen de FLO-overgangsregeling, omdat de overheid besloten heeft levensloop af te schaffen. Loyalis heeft daarom een nieuwe nettopensioenregeling ontwikkeld: het Loyalis Collectief Extra Pensioen. Cao-partijen hebben deze oplossing gekozen op advies van een paritaire adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van FNV, CNV en Ambulancezorg Nederland.

De intentie is geweest om zo dicht mogelijk te blijven bij de oorspronkelijke bepalingen. Dit alles binnen de huidige context en fiscale regels én in afstemming met het ministerie van VWS.

De nieuwe pensioenregeling kan daarnaast gebruikt worden voor de storting op 53-jarige leeftijd (versterkt ouderdomspensioen), die ook deel uitmaakt van de FLO-overgangsregeling. Voor deze storting bestaat nauwelijks fiscale ruimte meer.

Over de nettopensioenregeling

De pensioenregeling van Loyalis werkt als volgt. Een werkgever biedt de medewerker een alternatieve regeling voor de levensloopregeling aan, inclusief storting op 53-jarige leeftijd. Hiermee kan de FLO-overgangsregeling worden voortgezet. De medewerker kan dan besluiten om wel of niet gebruik te maken van het aanbod. De medewerker zal zijn keuze voor 1 april 2019 moeten maken. 

Omdat het een nettoregeling betreft (levensloop was bruto), is het belangrijk dat elke medewerker goed kijkt naar de individuele fiscale aspecten. Financieel adviseur Jelle Sevenhuysen biedt hierbij onafhankelijk advies en ondersteuning. Hij helpt werkgevers en medewerkers graag om een weloverwogen besluit te nemen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer weten over de FLO-regeling? Binnenkort ontvang je via jouw werkgever een uitnodiging voor één van de onderstaande voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomst praat Jelle Sevenhuysen je graag bij en beantwoordt hij al je vragen.

Kunt u niet aanwezig zijn bij een bijeenkomst in uw werkgebied? Overleg met uw werkgever of u een bijeenkomst in een andere regio kan bijwonen. 

RAV
Datum
Tijdstip
Rotterdam
donderdag 6 september 2018
10.00 - 12.00
Brabant Midden-West-Noord
maandag 10 september 2018
11.00 - 13.00
Brabant Midden-West-Noord
maandag 10 september 2018
14.00 - 16.00
Zuid-Holland Zuid
dinsdag 11 september 2018
11.00 - 13.00
Noord-Holland Noord
donderdag 13 september 2018
10.00 - 12.00
Noord-Holland Noord
donderdag 13 september 2018
13.00 - 15.00
Brabant Midden-West-Noord
dinsdag 18 september 2018
11.00 - 13.00
Gelderland-Midden
woensdag 19 september 2018
15.00 - 17.00
Hollands-Midden
maandag 24 september 2018
15.30 - 17.30
Brabant-Zuidoost
dinsdag 25 september 2018
12.00 - 14.00
Flevoland
woensdag 26 september 2018
13.00 - 15.00
Den Haag
donderdag 27 september 2018
13.00 - 15.00
Den Haag
donderdag 27 september 2018
15.00 - 17.00
Brabant Midden-West-Noord
dinsdag 2 oktober 2018
19.00 - 21.00
Zuid-Limburg
woensdag 3 oktober 2018
13.30 - 15.30
Gooi & Vechtstreek
maandag 8 oktober 2018
13.30 - 15.30
Amsterdam
dinsdag 9 oktober 2018
13.00 - 15.00
Flevoland
woensdag 10 oktober 2018
13.00 - 15.00
Gelderland-Zuid
donderdag 11 oktober 2018
16.00 - 18.00
Hollands-Midden
maandag 15 oktober 2018
15.30 - 17.30
Hollands-Midden
maandag 15 oktober 2018
19.00 - 21.00
Gelderland-Zuid
dinsdag 16 oktober 2018
16.00 - 18.00
Hollands-Midden
woensdag 17 oktober 2018
15.30 - 17.30
Hollands-Midden
woensdag 17 oktober 2018
19.00 - 21.00
Rotterdam
donderdag 18 oktober 2018
11.00 - 13.00
Groningen
maandag 22 oktober 2018
13.30 - 15.30
Witte Kruis Zeeland
dinsdag 23 oktober 2018
14:00 - 16:00
Zuid-Limburg
woensdag 24 oktober 2018
19.00 - 21.00
Zuid-Holland Zuid
woensdag 24 oktober 2018
14.00 - 16.00
Brabant Midden-West-Noord
dinsdag 30 oktober 2018
19.00 - 21.00
Witte Kruis NOG*
woensdag 31 oktober 2018 *
15.00 - 17.00
Oost
Volgt
Volgt
Utrecht
Volgt
Volgt

* Bijeenkomst 31/10 ("veegsessie" Apeldoorn): Hier ben je ook als collega van een andere RAV van harte welkom! Neem contact op met Lidia Steinvoort van het Witte Kruis via l.steinvoort@wittekruis.nl

Veelgestelde vragen

Nog vragen over de FLO-overgangsregeling? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Deze vullen we periodiek bij. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact op met je werkgever. 

Overige overgangsregelingen

De afspraken over de (publieke en private) overgangsregelingen zijn opgenomen in bijlage X van de sector-cao. De rechten van de overgangsregelingen ouderenbeleid vanuit voorgaande cao’s worden gerespecteerd. Tussen werkgevers en het ministerie van VWS zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van een groot deel van de kosten.