Leren in de ambulancezorg

Leren in de ambulancezorg

Voor de functie van ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur of verpleegkundig centralist volg je na aanstelling bij de RAV een opleiding die geaccrediteerd is door het College Zorg Opleidingen (CZO). Deze opleidingen kun je bijvoorbeeld bij de Academie voor Ambulancezorg volgen. Gediplomeerden ontvangen een CZO-diploma.

Voor de functie van chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg, verzorgende laagcomplexe ambulancezorg, verpleegkundige laag- en middencomplexe ambulancezorg of uitgiftecentralist, volg je na aanstelling bij de RAV een functiegerichte scholing.

Na diplomering krijgt een ambulancezorgprofessional regionaal bij- en nascholing om bekwaam en competent te blijven.

De medisch hulpverlener ambulancezorg volgt na het afronden van de Bacheloropleiding Medische Hulpverlening een uitgebreid traineeprogramma binnen de ambulancezorg.