Leren in de ambulancezorg

Leren in de ambulancezorg

Voor de functie van ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur of meldkamercentralist ambulancezorg, volg je na aanstelling bij de RAV een CZO-erkende opleiding.

De opleidingen tot ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en meldkamercentralist ambulancezorg zijn geaccrediteerd door het College Zorg Opleidingen (CZO) en deze opleidingen kun je bijvoorbeeld bij de Academie voor Ambulancezorg volgen. Gediplomeerden ontvangen een CZO-diploma.

Na diplomering krijgt een ambulancezorgprofessional regionaal bij- en nascholing om bekwaam en competent te blijven.

Voor de zorgambulanceprofessional is er een 'Landelijk advies scholingsprogramma zorgambulanceprofessionals'.