Aannameprocedure

Aannameprocedure

Aanstellingskeuring

Voor de functies in de rijdende dienst geldt een aanstellingskeuring.
Dit betreft de volgende functies: ambulanceverpleegkundige, medisch hulpverlener ambulancezorg, verpleegkundige laag- en middencomplexe ambulancezorg, verzorgende laagcomplexe ambulancezorg, chauffeur laag- en middencomplexe ambulancezorg en ambulancechauffeur.

Controleren van het arbeidsverleden van nieuwe zorgmedewerkers

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft zij in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. In deze wet staat ook wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De Wkkgz is op 1 januari 2016 ingegaan.

Wat ook in deze wet vastgelegd is, is de vergewisplicht. Deze plicht wil zeggen dat de RAV verplicht is te controleren of nieuwe medewerkers geschikt zijn om zorg te verlenen. De RAV doet onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant en vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Voorbeelden van hoe het arbeidsverleden gecontroleerd wordt, zijn:

  • navraag doen bij eerdere werkgevers
  • raadplegen van het BIG-register
  • navraag doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid en IGJ.