Loopbaaninformatie

Loopbaaninformatie

Het is van belang dat medewerkers tot op een hogere leeftijd gezond en actief zijn in het arbeidsproces. De huidige praktijk leert dat werkzaam zijn in de rijdende dienst tot de AOW-gerechtigde leeftijd niet voor iedereen realistisch is. Naast aandacht voor gezondheid, vakbekwaamheid en werkplezier, is ook vroegtijdig aandacht voor eventuele andere loopbaanmogelijkheden, binnen of buiten de sector, van belang. Om het gesprek met de medewerker over dit onderwerp op gang te brengen, zijn in de sector cao loopbaangesprekken geïntroduceerd.

Inspiratiekaarten

Samen met P&O-adviseurs uit de ambulancesector zijn voorbeelden uitgewisseld ten aanzien van externe loopbaanpaden voor de functies ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en meldkamercentralist ambulancezorg. Dit heeft geleid tot drie inspiratiekaarten: