Loopbaaninformatie

Loopbaaninformatie

Het is van belang dat medewerkers tot op een hogere leeftijd gezond en actief zijn in het arbeidsproces. De huidige praktijk leert dat werkzaam zijn in de rijdende dienst tot de AOW-gerechtigde leeftijd niet voor iedereen realistisch is. Naast aandacht voor gezondheid, vakbekwaamheid en werkplezier, is ook vroegtijdig aandacht voor eventuele andere loopbaanmogelijkheden, binnen of buiten de sector, van belang. Om het gesprek met de medewerker over dit onderwerp op gang te brengen, zijn in de sector cao loopbaangesprekken geïntroduceerd.

Ontwikkeladvies 45+

Ambulancezorgprofessionals die 45 jaar en ouder zijn, kunnen gebruik maken van een 'ontwikkeladvies'. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgt de medewerker een goed beeld van zijn situatie op de arbeidsmarkt. Per ontwikkeladvies is maximaal € 600 subsidie beschikbaar. Dit wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ambulancezorgprofessionals krijgen dus kosteloos een persoonlijk en op maat gemaakt advies van een professionele loopbaanadviseur. Tijdens een aantal gesprekken met een onafhankelijke adviseur van in totaal minimaal vier uur, staan o.a. persoonlijke kwaliteiten, behoeften en toekomstperspectieven centraal. Resultaat is een persoonlijk ontwikkelplan voor de korte en lange termijn. Deelname aan het Ontwikkeladvies is volledig op vrijwillige basis. Wat tijdens het Ontwikkeladvies wordt besproken, blijft een zaak tussen de ambulancezorgprofessional en de loopbaanadviseur.
Ambulancemedewerkers kunnen zelf een loopbaanadviseur zoeken. Een handige ingang daarbij zijn de beroepsregisters van de beroepsverenigingen van loopbaanadviseurs (voorbeelden hiervan zijn: www.noloc.nl, www.cminl.nl). Het is voor de medewerker ook mogelijk om bij de werkgever of de vakbond navraag te doen naar een geschikte loopbaanadviseur. Belangrijk is om te vragen of de loopbaanadviseur voldoet aan de opleidings- en ervaringseisen van de subsidieregeling Ontwikkeladvies 45-plussers.
De regeling loopt van 5 december 2017 tot 1 januari 2020.

Inspiratiekaarten

Samen met P&O-adviseurs uit de ambulancesector zijn ook voorbeelden uitgewisseld ten aanzien van externe loopbaanpaden voor de drie kernfuncties ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en meldkamercentralist ambulancezorg. Dit heeft geleid tot drie inspiratiekaarten: