Wijzigingen UBK

Wijzigingen UBK

Definitie ambulancezorg
Op 1 januari 2021 treedt de Wet ambulancezorgvoorzieningen in werking. Dit leidt tot een aangepaste definitie van het begrip ‘ambulancezorg’ (in UBK 1.1). Zowel de visuele versie van het UBK als het bestand met de definities op alfabetische volgorde zijn daarom op 15 december vervangen door versies met de aangepaste definitie.

Oude maar nog geldende definities
Ook is op 15 december een bestand opgenomen met de definities die op dit moment nog in bewerking zijn bij de werkgroep UBK van AZN. Het betreft hier een overzicht met de ‘oude’ definities uit UBK versie 3.0. Deze zijn geldig tot de nieuwe versie in de loop van 2021 is vastgesteld.