Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Wat is het Uniform Begrippenkader Ambulancezorg?

Het Uniform Begrippenkader Ambulancezorg (UBK) is een combinatie van het woordenboek en de encyclopedie van de ambulancesector, toegespitst op het logistieke proces en de daarmee samenhangende randvoorwaarden. Medische thema’s zijn nadrukkelijk géén onderdeel van het UBK. Samen met de Basisset Ambulancezorg en de meetplannen vormt het UBK de basis voor de registratie van ambulancezorgdata.

Het UBK betreft bestaand en vastgesteld beleid van de sector. Zaken die binnen de sector geen algemeen gezamenlijk beleid zijn, zijn geen onderdeel van het UBK.

De ambulancesector bevindt zich in een dynamische omgeving. Diverse ontwikkelingen, zoals de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ambulancezorgvoorzieningen, het actieplan ambulancezorg, het kwaliteitskader ambulancezorg en ontwikkelingen in de acute zorg, maken een meer flexibele opzet van het uniform begrippenkader dan in het verleden wenselijk.

Het UBK bestaat nu uit losse onderdelen, waarin definities snel aangepast kunnen worden als dat nodig is (bijvoorbeeld als op 1 januari 2021 de Wet ambulancezorgvoorzieningen in werking treedt).

Dit heeft tot gevolg dat definities in meerdere hoofdstukken kunnen voorkomen. De verschillende hoofdstukken zijn als losse onderdelen beschikbaar op de site. Relevante definities die bij de betreffende onderdelen horen, zijn in deze onderdelen opgenomen. Er is ook een bestand beschikbaar zonder afbeeldingen en waarin alle definities slechts eenmaal en op alfabetische volgorde zijn weergegeven.