23-02-2023

Zorgpartners beoordelen samenwerking met ambulancezorg

Patiënten de beste ambulancezorg verlenen is de missie van de ambulancesector. Hier spannen de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) zich 24/7 voor in. Een goede samenwerking met de partners in de acute zorg keten draagt in belangrijke mate bij aan goede zorg voor onze patiënten. De ambulancesector vindt het daarom belangrijk inzicht te krijgen in hoe onze zorgketenpartners de samenwerking met de ambulancezorg ervaren. Die inzichten worden in maart en april dit jaar opgehaald middels een ketenpartnertevredenheidsonderzoek. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de ambulancesector om de samenwerking met haar zorgpartners waar nodig verder te verbeteren.

Doe mee!

De RAV’s nodigen hun eigen zorgketenpartners (alle medewerkers van bijvoorbeeld de huisarts, de huisartsenpost, de spoedeisende hulp/het ziekenhuis, verloskunde, GGZ, thuiszorg en verpleeghuizen) uit om de vragenlijst van het ketenpartnertevredenheidsonderzoek ambulancezorg in te vullen. De uitnodiging kan per mail worden verstuurd, maar kan ook via ambulanceprofessionals zelf afgegeven worden op het moment dat een ambulancezorgprofessional daar is tijdens zijn of haar werkdag. Het onderzoek start op 1 maart 2023 en loopt tot en met 30 april 2023.

Bent u een zorgpartner in de keten van acute zorg en wilt u graag meedoen aan het onderzoek? Neem dan svp contact op met de RAV in uw regio. Contactgegevens vindt u hier.

Resultaten

De resultaten van het ketenpartnertevredenheidsonderzoek ambulancezorg worden anoniem verwerkt. RAV’s kunnen hun regionale ‘scores’ te zijner tijd per onderdeel via een regionaal dashboard bekijken. Op landelijk niveau wordt het ketenpartnertevredenheidsonderzoek onderdeel van het sectorkompas ambulancezorg.

Wij hopen op een hoog respons en danken al onze zorgketenpartners bij voorbaat voor hun medewerking aan ons onderzoek!