26-11-2018

Wetsvoorstel actuele delictsvormen

Op 15 november jl. is het wetsvoorstel actuele delictsvormen ingediend bij de Tweede Kamer. Op de website van de Rijksoverheid is de memorie van toelichting gepubliceerd.

Hinderen hulpverleners zwaarder gestraft

Het wetsvoorstel bevat o.a. een wetswijziging voor het hinderen van hulpverleners. In het voorstel gaat de maximumstraf voor het hinderen van hulpverleners omhoog van één naar drie maanden. Nieuw in het voorstel is ook dat het voor de strafbaarheid straks niet meer uitmaakt waar het hinderen van hulpverleners gebeurt. Nu is dat nog beperkt tot de openbare weg.

Wetgevingsproces

De volgende stap in het wetgevingsproces is dat de Kamer schriftelijk verslag uitbrengt over het wetsvoorstel, naar verwachting gebeurt dit binnen twee tot vier weken. De vragen uit het verslag worden door de minister beantwoord met een nota naar aanleiding van het verslag.