19-04-2018

Wetsvoorstel aanpassing Wet BIGII

Op 21 december jl. heeft ministerie van VWS het wetsvoorstel ‘Aanpassing wet BIG II’ gepubliceerd. Het wetsvoorstel beoogt onder andere het opnemen van de regieverpleegkundige in de BIG-wet, het moderniseren van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige en het uitbreiden van de eisen voor herregistratie. Hierbij treft u een samenvatting van het wetsvoorstel. Het Ministerie van VWS heeft een consultatieronde ingesteld. De einddatum van de consultatieronde was 18 februari jl.. Middels deze consultatie worden betrokkenen in de gelegenheid gesteld om op de voorgenomen wijziging te reageren.