Wet ambulancezorgvoorzieningen

01-07-2020
  • Wet ambulancezorgvoorzieningen met algemene stemmen aangenomen /

Wet ambulancezorgvoorzieningen met algemene stemmen aangenomen

De Tweede Kamer stemde dinsdag 30 juni jl. over een nieuwe wet die de inrichting van de ambulancezorg voor de komende jaren regelt. Zowel in de huidige tijdelijke wet als de nieuwe wet is geen concurrentie tussen aanbieders van ambulancezorg. Volgens minister Van Rijn zijn op deze manier de kwaliteit en de continuïteit van ambulancezorg het beste te garanderen. De wet bevat regels om de kwaliteit te waarborgen en te controleren. Naast de functiebenaming ‘ambulancezorgprofessional’, wordt ook de titel ‘ambulanceverpleegkundige' in de wet opgenomen.

Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland: “Wij zijn zeer content dat de Kamer het Wetsvoorstel ambulancezorgvoorzieningen met algemene stemmen heeft aangenomen. De nieuwe wet borgt niet alleen de continuïteit en kwaliteit, maar stimuleert de ambulancesector ook tot innovatie."
Op dit moment is de Tijdelijke wet ambulancezorg voor de ambulancesector van kracht. Deze tijdelijke wet loopt per 1 januari 2021 af.