Werkgevers willen nieuwe cao voor ambulancezorgverleners

26-09-2018

Werkgevers willen nieuwe cao voor ambulancezorgverleners

Ambulancezorg Nederland (AZN) zegt de huidige cao per 1 januari 2019 op. Hiermee geven de werkgevers aan dat zij een nieuwe cao willen voor ambulancezorgverleners. Een cao waarmee ambulancezorgverleners kunnen rekenen op loonsverhoging én aansluiting op de cao-ziekenhuizen.

Door het opzeggen van de cao geven de werkgevers aan dat ze verder willen. ‘Het is niet wenselijk dat de huidige cao voor een jaar stilzwijgend wordt verlengd. Een nieuwe cao is op korte termijn te realiseren, aangezien er sinds juni een door cao-partijen ondertekend overlegresultaat ligt. Dit resultaat heeft veel draagvlak binnen de sector en verdient uitwerking in een nieuwe cao’, aldus Bert Benthem, voorzitter van de werkgeversdelegatie.

AZN heeft de vakbonden CNV Zorg en Welzijn en FNV Zorg en Welzijn bericht dat zij graag aan tafel gaat met partijen die in gesprek willen gaan over de vertaling van het bereikte cao-overlegresultaat van 4 juni 2018. Wat AZN betreft vindt dit gesprek in oktober plaats.