29-01-2024
  • Vernieuwde Brancherichtlijn Optische- en geluidsignalen spoedeisende medische hulpverlening/

Vernieuwde Brancherichtlijn Optische- en geluidsignalen spoedeisende medische hulpverlening

De Brancherichtlijn Optische- en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening bestaat grotendeels uit afspraken die van toepassing zijn op alle hulpdiensten. In 2016 hebben de gezamenlijke hulpdiensten (politie, brandweer, defensie en ambulancezorg) een generiek deel voor de Brancherichtlijn opgesteld. Iedere hulpdienst heeft het generieke deel, daar waar nodig of wenselijk, met branchespecifieke afspraken aangevuld tot een eigen Brancherichtlijn. Op voornoemde wijze is ook deze Brancherichtlijn voor de spoedeisende medische hulpverlening tot stand gekomen.

De Brancherichtlijn Optische- en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening is opgesteld om de bestuurders van voorrangsvoertuigen binnen de spoedeisende medische hulpverlening en hun werkgevers een handreiking te bieden bij het op verantwoorde wijze toepassen van de regelgeving inzake het gebruik van de optische- en geluidssignalen.

Daarnaast geeft de richtlijn helderheid over de prioritering van meldingen en de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden van zowel de meldkamer als de bestuurders van bij de hulpdiensten in gebruik zijnde motorvoertuigen. Voor de bestuurders van die genoemde motorvoertuigen is de inhoud van deze Brancherichtlijn verplichtend en dient men in overeenstemming daarmee te handelen.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van de versie van 2016 is de toevoeging van de nieuwe urgentie-indeling ambulancezorg. Om die reden is besloten dat de nieuwe Brancherichtlijn van toepassing zal zijn, zodra een RAV start met de invoering van de nieuwe urgentie-indeling. De vernieuwde Brancherichtlijn Optische- en geluidssignalen spoedeisende medische hulpverlening zal dan ook direct de versie van 2016 vervangen op deze website.