01-10-2018

Verbeterde meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Per 1 januari 2019 verandert de meldcode voor o.a. het onderwijs, de kinderopvang, (huis)artsen en ook voor de ambulancezorg. Ambulancediensten hebben aandachtsfunctionarissen die zich bezig houden met de verplichtingen vanuit de meldcode. Zij hebben daarbij ook regelmatig contact met Veilig Thuis. Landelijk is er sinds dit begin dit jaar een contactgroep van alle aandachtsfunctionarissen. Zij hebben zich vorige maand gezamenlijk verdiept in de nieuwe werkwijze die ketenpartner Veilig Thuis per 1 januari 2019 gaat invoeren. Ook is de impact van de verbeterde meldcode van V&VN besproken op de ambulancezorg besproken. De sector maakt hiervan nu samen met de contactgroep een nieuw ambulancezorgprotocol Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.