13-04-2023

Vanaf 1 mei nieuwe Ambulancezorg-app en nieuw LPA

Op 1 mei 2023 krijgt de Ambulancezorg-app een gehele nieuwe content.  De nieuwe content in de app van Ambulancezorg Nederland omvat onder andere het Landelijk Protocol Ambulancezorg 9 (LPA9), het Landelijk Protocol Laag- en Middencomplexe ambulancezorg (LPLMA) en C2000 informatie. Het LPA9 vervangt vanaf dat moment het huidige LPA 8.1.

Het LPA9 omvat protocollen specifiek voor de reguliere, hoogcomplexe ambulancezorg. Bij een aantal protocollen zijn medicamenteuze wijzigingen of veranderde ketenafspraken doorgevoerd. In dit artikel uit het Vakblad V&VN Ambulancezorg staan de wijzigingen nader toegelicht. Het LPLMA is vooralsnog alleen als pdf-publicatie toegevoegd, daar het LPLMA dit jaar eerst geëvalueerd wordt. De content bij de ingangsklachten en ziektescripts zal na de overgangsdatum van 1 mei a.s. stap voor stap verder worden uitgebreid. Het brondocument Verrichtingen in de ambulancezorg (2017) zal evenals het LPLMA geactualiseerd gaan worden. In het LPA9 zijn ook regionale protocollen toegevoegd, zoals het Protocol Keuze ziekenhuis non-trauma en het Protocol Acuut Coronair Syndroom.

De app is en blijft beschikbaar in de App Store en Play store. Nieuwe gebruikers kunnen de Ambulancezorg app downloaden, waarbij de kosten voor iOS -Apple € 3,49 en Android € 2,69 bedragen. Er zal geen LPA-boek meer worden uitgebracht. Voor het onderwijs in de reguliere ambulancezorg komt wel een boek beschikbaar, daarin staan alleen de stroomschema’s en niet de bijbehorende toelichting en verantwoording.

Meer informatie over het LPA en LPLMA vindt u hier.