Vakbekwaamheid voorrangsvoertuigbestuurders onderzocht

05-10-2017

Vakbekwaamheid voorrangsvoertuigbestuurders onderzocht

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het IFV heeft onderzoek gedaan naar het huidige kennisniveau en rijgedrag van bestuurders van voorrangsvoertuigen. De resultaten kunnen worden gebruikt om op termijn te beoordelen of de genomen maatregelen om de veiligheid en doorstroming tijdens het rijden met optische en geluidssignalen te verbeteren, effect hebben.

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een kennisvragenlijst, attitudevragenlijst en rijsimulator. Ruim 3000 chauffeurs hebben de vragenlijst ingevuld, die bestond uit 25 vragen over wet- en regelgeving, brancherichtlijn, gewenst gedrag en juridische aspecten. Van ruim 450 chauffeurs is het rijgedrag gemeten in een rijsimulator. Omdat het in het onderzoek gaat om een momentopname van de actuele situatie, worden in het rapport uitsluitend de beschrijvende cijfers over het rijgedrag gepresenteerd.

Aanleiding onderzoek kennis en rijgedrag

De onderzoeken van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen hebben tot doel om de veiligheid en de doorstroming tijdens het rijden met optische en geluidssignalen te verbeteren. Zo is er een richtinggevend kader ontwikkeld voor het rijden met optische en geluidssignalen en is geregeld dat er in de opleiding geoefend mag worden op de openbare weg met het rijden met optische en geluidssignalen. Ook zijn de brancherichtlijnen van de verschillende voorrangsvoertuigdisciplines op elkaar afgestemd.

Verder heeft het kenniscentrum onderzoek gedaan naar de juridische consequenties indien een voorrangsvoertuigbestuurder tijdens het uitoefenen van zijn of haar dringende taak een ongeval veroorzaakt. Ten slotte wordt sinds 2010 het aantal ongevallen met voorrangsvoertuigen gemonitord. De verwachting is dat door deze maatregelen de vakbekwaamheid (kennis en rijgedrag) van de chauffeurs in de toekomst zal toenemen.

Download het rapport De vakbekwaamheid van voorrangsvoertuigbestuurders

Bron: ifv.nl