02-03-2023

Tweede meting evaluatieonderzoek pilots PAA/VSA

In januari is de tweede meting van het evaluatieonderzoek Sectoraal kader pilot physician assistant (PAA) en verpleegkundig specialist ambulancezorg (VSA) gestart. De meting loopt tot eind maart.

Aan deze tweede meting nemen zeven RAV’s deel: RAV’s Brabant Midden-West Noord, RAV Brabant Zuid-Oost, Hollands Midden, RAVU, Ambulance Rotterdam-Rijnmond, Ambulance Oost en Witte Kruis Ambulancezorg Zeeland.

Sectoraal kader physician assistant en verpleegkundig specialist

Eind 2020 is het ‘Sectoraal kader pilot physician assistant en verpleegkundig specialist ambulancezorg (PAA/VSA)’ vastgesteld door de sector. Dit document geeft een kader voor de inzet van masteropgeleiden om bij te dragen dat iedere patiënt de juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste zorgverleners op het juiste moment ontvangt.

Safe the Date: symposium 5 oktober 2023

Op 5 oktober 2023 (in de middag) wordt een symposium georganiseerd over de inzet van masteropgeleiden binnen de ambulancezorg. Tijdens dit symposium zal het LAIZ het onderzoek en de resultaten presenteren en zullen RAV’s hun ervaringen met de invoer van de PAA en VSA delen. Reserveer deze datum alvast in uw agenda! Nadere informatie over het symposium en de mogelijkheid tot aanmelden volgen nog.

Meer weten over het onderzoek?

Wilt u meer weten over het onderzoek, stuur dan een mail naar Angelique van der Weerd of Rianne van Boekel.