25-03-2019

Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 21 maart jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over stressmanagement en het proactief omgaan met stressklachten van medewerkers. Ruim 20 belangstellenden uit de sector reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze bijeenkomst.

Susy Willems, trainer en senior registerpsycholoog arbeid en organisatie, en Bjorn Schoof, trainer en arbeids- en organisatiepsycholoog, van Vitalmindz verzorgden de inhoud van deze middag. Er werd ingezet op het versterken van inzichten en vaardigheden als het gaat om de voornaamste psychische klachten op de werkvloer. Achtergronden over symptomen, signalen en interventies bij stress-, angst- en depressieve klachten passeerden de revue. Vervolgens bood Vitalmindz praktische handvatten om psychische klachten bespreekbaar te maken. Ook werd er stil gestaan bij belangrijke factoren bij de begeleiding van werkhervatting.

Tot slot kon een deelnemer gamen met het eigen stress-systeem met behulp van Stressjam. Met een VR-bril werd deze deelnemer letterlijk ondergedompeld in een nieuwe wereld. De andere aanwezigen keken mee via het scherm. Om de opdrachten in de game te doorstaan, moest het stressniveau verhoogd of juist verlaagd worden. Op deze manier leer je hoe je je stresssysteem kunt beïnvloeden en voor je kunt laten werken.

AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement

AZN organiseert een aantal keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.