18-12-2018

Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 6 december jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over schuldenproblematiek op de werkvloer. Circa 15 belangstellenden uit de sector reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze bijeenkomst.

Pauline Mulder van het Nibud verzorgde de inhoud van deze middag. Vanuit de algemene schuldenproblematiek in Nederland werd tijdens deze themabijeenkomst steeds verder ingezoomd op financiële problemen op de werkvloer en de gevolgen die ze hebben voor medewerker én werkgever. Vragen die aan de orde kwamen: Hoe herken je schuldenproblematiek? Wat kan je doen als leidinggevende en wat mag je doen? Welke maatregelen kunnen een medewerker ondersteunen bij het oplossen van financiële problemen? Welke handvatten zijn er om financiële problematiek bespreekbaar te maken? De bijeenkomst kende een praktisch karakter: direct toepasbare adviezen werden afgewisseld met voorbeelden uit de praktijk, filmpjes en korte opdrachten.

AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement

AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.