19-04-2018

Terugblik themabijeenkomst over groepsdynamiek

Ambulancezorg Nederland (AZN) organiseerde op 15 maart jl. een themabijeenkomst voor het middenkader over Groepsdynamiek. Ruim 25 belangstellenden uit de sector reisden af naar Bilthoven en namen deel aan deze bijeenkomst.

Siebke Kaat, trainer en mede-eigenaar van Pragmavision, verzorgde de inhoud van deze middag. Zij vertelde meer over groepsdynamiek, de logica van groepsontwikkeling en de rol van de formele en informele leider daarin. Vervolgens werd er in subgroepen gekeken naar de eigen teams. Siebke Kaat gaf de deelnemers praktische handreikingen mee om als leidinggevenden de groepsdynamiek te beïnvloeden en te werken aan vitale teams.

AZN-themabijeenkomsten voor middenmanagement
AZN organiseert vier keer per jaar een themabijeenkomst voor het middenmanagement. Met deze themabijeenkomsten wil AZN het middenmanagement relevante informatie aanreiken. Ook wil de brancheorganisatie hen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten, zodat de middenmanagers onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.