26-03-2018
  • Uitnodiging RAV’s startconferentie Landelijke Protocollen Ambulancezorg/

Startconferentie Landelijke Protocollen Ambulancezorg (LPA)

Op vrijdag 20 april 2018 van 09.30 tot 16.00 uur zal bij Bouw & Infra Park te Harderwijk de startconferentie Landelijke Protocollen Ambulancezorg (LPA) plaatsvinden. AZN en de protocollencommissie nodigen iedere RAV uit om aan deze dag een actieve bijdrage te leveren. De conferentie is met name bedoeld voor ambulanceprofessionals, MMA’s en opleidingsfunctionarissen.

De conferentie starten we met een aantal spraakmakende pitches. Daarna zal de protocollencommissie haar visie geven op de mogelijkheden voor de toekomst van het LPA. De commissie is geïnspireerd door zowel de ontwikkelingen in het acute zorgveld als door input vanuit een brainstormsessie met een aantal partners zoals de Academie voor Ambulancezorg, de ROC-vakgroep, V&VN Ambulancezorg en NVMMA. De mogelijkheden die we voor het LPA zien, willen we graag voorleggen in 3 verschillende workshops die door alle deelnemers gevolgd worden. Om op die manier te bediscussiëren en af te stemmen of datgeen wat de protocollencommissie voor ogen heeft, past bij waar het veld behoefte aan heeft én waarvan we samen kunnen vaststellen dat het goede zorg is.

Vragen die spelen zijn onder andere:

  • Kan het LPA opgebouwd worden aan de hand van een indeling naar zowel hoog-complexe zorg en laag-complexe zorg als urgente en niet-urgente zorg?
  • In hoeverre kan zorgdifferentiatie tot uiting komen in het LPA?
  • Is de kernset patiëntenproblemen van V&VN in te voegen?
  • Wat zijn goede criteria voor de landelijke en regionale protocollen?
  • Hoe krijgen we het LPA-boek en de app zo gebruikersvriendelijk mogelijk?

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan via de volgende link. Het aantal deelnemers is bepaald op maximaal vijf per RAV. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Het definitieve programma wordt begin april aan de deelnemers gezonden. Voor deelnemers is accreditatie aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Karin Lelieveld via k.lelieveld@ambulancezorg.nl.