Samenwerking tussen de huisartsenpost, ambulancedienst en acute psychiatrie versterkt door de komst van de Rapid HAG

27-08-2021
  • Samenwerking tussen de huisartsenpost, ambulancedienst en acute psychiatrie versterkt door de komst van de Rapid HAG/

Samenwerking tussen de huisartsenpost, ambulancedienst en acute psychiatrie versterkt door de komst van de Rapid HAG

Inzet van een aanvullende gespecialiseerde ambulanceprofessional, de Rapid HAG, heeft een meerwaarde in de regio Zuid-Holland Zuid. Het leidt tot betere samenwerking tussen de verschillende partijen in de spoedzorgketen en betere coördinatie van acute zorgvragen. Dit blijkt uit monitoring van de proeftuin zorgcoördinatie die het Nivel uitvoert. De gedachte achter de proeftuin is dat een gecoördineerde samenwerking tussen de acute huisartsenzorg, ambulancezorg en GGZ onnodige inzetten van een ambulance kan voorkomen, waardoor de druk op de acute spoedzorgketen kan afnemen.

Lees verder