01-07-2019

Op 16 mei 2019 organiseerde Ambulancezorg Nederland (AZN) de derde bijeenkomst voor de intervisiegroep ‘Leren van calamiteiten’. Dit is een groep van kwaliteitsfunctionarissen en VIM- coördinatoren van RAV’s uit het hele land. De groep probeert van en met elkaar te leren van calamiteiten en incidenten binnen de ambulancezorg. Deze groep is in 2018 opgericht en wordt begeleid door Thera de Haan van Acute Zorgexperts.

Deze keer namen de deelnemers hun eigen lijnmanager mee om samen te leren van calamiteiten. Onder voorzitterschap van Thera de Haan is er gekeken naar ‘Hoe komen we verder in de verbetercyclus en wat hebben we nodig om een lerende organisatie te zijn?’  

In het ochtenddeel van de bijeenkomst stond Peer Support centraal. Gerda Zeeman, gynaecoloog in het Tjongerschans ziekenhuis en lid van het leernetwerk Peer Support in de zorg, vertelde over hoe Peer Support binnen de wereld van het ziekenhuis enorm heeft bijgedragen aan een cultuuromslag. Het belang van ondersteuning voor de ‘second victim’, een begrip dat is geïntroduceerd door professor Whu Hopkins, werd zeker herkend door de deelnemers aan deze bijeenkomst.

In de middag werd aan de hand van het LIZ-model interactief op de twee centrale vragen doorgegaan, met als doel een verbeterplan voor de organisatie te maken.

De volgende bijeenkomst vindt in oktober plaats. Deze bijeenkomst wordt samen georganiseerd met InEen en heeft als thema ‘Ketenincidenten’. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project ‘Samen leren van Calamiteiten’ kunt u contact opnemen met Angelique van der Weerd via a.vanderweerd@ambulancezorg.nl.