13-02-2020

Programma verkrijging en implementatie NMS van start

Op donderdag 16 januari is in het Strategisch Meldkamer Beraad (SMB) het programmaplan van het Nationaal Meldkamer Systeem (NMS) goedgekeurd.
Dit betekent dat de LMS het programma om NMS te realiseren kan uitvoeren. De projectgroep gaat nu door naar de zogenaamde ‘Verkrijgingsfase’. Concreet houdt dit in dat we voor de komende tijd het projectplan voor de aanbesteding gaan maken. In het projectplan staat hoe we de aanbesteding precies gaan inrichten. Dit behelst ook de inhoudelijke aspecten – wat moet NMS kunnen doen?

Programma van eisen

Om te kunnen bepalen wat NMS moet kunnen, worden materiedeskundigen vanuit de disciplines en LMS betrokken. Met hun bijdrage kunnen we het programma van eisen opstellen. Die gaan we daarna gezamenlijk beoordelen op noodzakelijkheid en prioriteren. Voor het inrichten van NMS hebben we dus echt de hulp van de deskundigen uit het meldkamerveld nodig. Uiteindelijk moeten we tot een totaalplaatje komen. Wat is gemeenschappelijk en wat is nodig per discipline. Veel werk te doen dus!

Coördinatoren

Voor het organiseren van die kennisoverdracht om een programma van eisen op te stellen, zijn per discipline gebruikerscoördinatoren aangesteld. Zij zorgen ervoor dat de juiste mensen aanhaken en informatie over NMS binnen de discipline gedeeld wordt. Namens Ambulancezorg Nederland zal Roger Weimar, r.weimar@ambulancezorg.nl, als gebruikerscoördinator optreden.

Over NMS

Het NMS vervangt het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) als basissysteem voor het incident afhandelingsproces. Het biedt hoogwaardige ondersteuning bij het uitvoeren van de werkzaamheden en is geschikt voor de doorontwikkeling van de informatievoorziening van de samenwerkende disciplines.