25-06-2020

Pilot opvragen medicatie en ICA via LSP van start

In vervolg op een succesvolle ‘pre-pilot’ met een beperkt aantal ambulanceverpleegkundigen, start bij Ambulance IJsselland en Ambulance Oost vanaf juli 2020 de pilot ‘Opvraging medicatie en ICA via het LSP’.

Tijdens de pilot vragen ambulanceverpleegkundigen gegevens op over medicatie en ICA (Intolerantie, Contra-indicatie en Allergieën) van hun patiënten om de zorgverlening zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de gezondheidssituatie van de patiënt.  

De ambulanceverpleegkundige kan deze gegevens opvragen via het LSP (Landelijk Schakel Punt) dat in beheer is bij de VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie), in een daarvoor ontwikkelde viewer van Enovation. Zij gebruiken hierbij een UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie) ten behoeve van authenticatie en autorisatie Er kunnen alleen gegevens worden opgevraagd van patiënten die daarvoor toestemming hebben verleend.

De belangrijkste doelstelling van de pilot is om praktijkervaring op te doen met het opvragen van de gegevens en om na te gaan in hoeverre en in welke situaties het opvragen van de medische patiëntgegevens de zorgverlening verbetert. Om dit na afloop te kunnen bepalen, noteren de ambulanceverpleegkundigen tijdens de pilotperiode wat de bijdrage van de opvraging voor de zorgverlening is en welke ervaringen zij daarbij opdoen.

De pilot loopt tot het einde van 2020. Parallel worden nu al voorbereidingen getroffen voor een vervolgpilot bij Ambulance Oost in samenwerking met o.a. LHV kring Twente en ZorgNet Oost. In deze vervolgpilot worden ook gegevens opgevraagd uit de ‘professionele samenvatting voor ambulancezorg’ uit het huisartsdossier. Naast medicatiegegevens komt hiermee informatie beschikbaar over onder meer metingen en contacten van de laatste tien dagen en ingrepen en behandelingen. NVMMA, NHG, NVSHA, V&VN ambulancezorg, AZN en de Patiëntenfederatie hebben hiervoor onder regie van de VZVZ een autorisatierichtlijn opgesteld. De bevragingen van het LSP vinden plaats conform de richtlijn gegevensuitwisseling acute zorg van het Nictiz.

Op basis van de resultaten van de beide pilots zullen aanbevelingen aan de sector worden gedaan ten aanzien van de wenselijkheid van landelijke implementatie en de aandachtspunten daarbij (protocollen, techniek, communicatie, randvoorwaarden).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze pilots kan men contact opnemen met Judy Westerveld, programmamanager AZN, 06 - 53606370, j.westerveld@ambulancezorg.nl, of met Nienke Wagenaar, projectleider VZVZ, 06-24678525, wagenaar@vzvz.nl.