09-04-2018

Pilot Moreel beraad in de ambulancezorg

Elke ambulancehulpverlener ervaart wel eens morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Gevoelens van onmacht en onbegrip in een overbelast zorgsysteem spelen daarbij regelmatig een rol. Een belangrijk onderwerp dus, waar de ambulancezorg sectoraal aandacht voor vraagt.

Pilot

Met een landelijk geïnitieerde pilot is onlangs ervaring opgedaan met ‘moreel beraad’ in de ambulancezorg. Moreel beraad omvat een gezamenlijk denkproces, met open en gelijkwaardige communicatie, over de vraag naar ’wat goed is om te doen'. Vanuit verschillende gezichtspunten wordt in een beraad een moreel probleem geanalyseerd. Men gaat gezamenlijk op zoek naar een antwoord. Het delen van deze verschillende perspectieven is waardevol, zonder dat men altijd tot een concrete oplossing kan komen. Drie RAV’s hebben in de periode mei 2017 tot en met januari 2018 series van drie morele beraden gehouden, geleid door ervaren gespreksleiders. De deelnemers, zoals ambulancehulpverleners, centralisten en medisch managers, brachten zelf casuïstiek mee. Dit betrof situaties waarin zij zelf morele dilemma’s hebben ervaren in de patiëntenzorg tijdens hun dagelijkse werk.  

Eindrapport

IQ Healthcare, een wetenschappelijke afdeling die zich inzet voor kwaliteitsverbetering binnen de zorg en onderdeel van het Radboudumc, heeft in het eindrapport beschreven dat de morele beraden positief bijdragen aan de onderlinge verstandhoudingen tussen de deelnemers aan het moreel beraad. De pilot laat zien dat het moreel beraad ruimte geeft voor reflectie en dat het de deelnemers inzicht geeft in hoe zij in complexe situaties ethische overwegingen kunnen maken. Het eindrapport is gedeeld binnen de ambulancesector.

De pilot en het eindrapport zijn positief ontvangen in de sector. Mogelijk gaat dit leiden tot het opzetten van meer morele beraden in de ambulancezorg.