06-11-2018

Gezamenlijk beleid hulpverlening bij 'extreem geweld'

Naar aanleiding van de aanslagen in en buiten Europa hebben politie, brandweer en ambulancezorg gezamenlijk beleid ontwikkeld voor hulpverlening bij ‘extreem geweld’ (aanslagen). 

Brede aanpak

Dit beleid omvat verschillende onderdelen. Om te beginnen hebben de hulpdiensten werkwijzen vastgesteld om snel en veilig hulp te verlenen aan slachtoffers van dergelijke calamiteiten. Daarnaast hebben hulpdiensten extra middelen aangeschaft voor het behandelen van specifieke letsels die optreden bij aanslagen. Denk hierbij aan een tourniquet en bloedstelpende middelen. Alle ambulancediensten beschikken inmiddels over deze extra medische hulpmiddelen. Vervolgens heeft AZN ook de veiligheidssituatie van hulpverleners grondig geanalyseerd, wat heeft geleid tot het advies over persoonlijke beschermingsmiddelen voor ambulancehulpverleners. Tenslotte heeft de Academie voor Ambulancezorg de TECC geïntroduceerd in Nederland, o.a. om de toepassing van bovenstaand beleid te trainen.  

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij extreem geweld spelen andere risico’s voor hulpverleners dan gebruikelijk. Hoewel alle procedures gericht zijn op de veiligheid van hulpverleners blijven er situaties mogelijk die toch gevaar op kunnen leveren. Daarom heeft AZN enige tijd geleden RAV’s geadviseerd om over te gaan tot de aanschaf van scherfwerende vesten en helmen die ambulanceprofessionals kunnen dragen in geval zij zorg moeten verlenen in situaties waarin sprake is van extreem geweld. Alle RAV’s hebben dit advies, in afstemming met hun ondernemingsraden, overgenomen. Details kunnen door de RAV’s zelf worden ingevuld, zoals het besluit of deze beschermende middelen ‘op de man/vrouw’ wordt aangeschaft, of dat er bijvoorbeeld een aantal sets in de ambulance aanwezig zijn. Ook beslissen RAV’s zelf hoe en wanneer zij overgaan tot de aanschaf van de vesten en helmen.

Niet voor het dagelijkse werk

Concrete aanleiding voor het advies aan RAV’s is dus een mogelijke situatie van extreem geweld. De vesten en helmen worden niet aangeschaft om te dragen tijdens de dagelijkse zorgverlening. Overigens zijn RAV’s vrij om, in overleg met de OR, te bepalen of zij deze beschermende kleding ook op andere momenten mogen dragen.​