05-12-2017
  • persbericht Succesvolle regionale samenwerking tussen huisartsenposten en Ambulance Oost - visite rijden/

Goede resultaten Twentse pilot ‘Visite rijden door de verpleegkundig specialist’

De pilot ‘Visite Rijden door de verpleegkundig specialist’ is succesvol afgerond. In de pilot werkten de Centrale Huisartsenposten en Ambulance Oost, de regionale ambulancevoorziening in Twente, samen om de eerstelijns spoedzorg beter en efficiënter te organiseren. Van oktober 2016 tot en met maart 2017 werden verpleegkundig specialisten ingezet om vanuit de Centrale Huisartsenpost in Enschede visites te rijden tijdens de doordeweekse avonduren. De onderzoeksresultaten van deze pilot zijn nu in beeld gebracht.

Huisartsen ervaren een toegenomen werkdruk op de Centrale Huisartsenposten. De diensten worden in toenemende mate als erg zwaar ervaren, mede door de stijging van het aantal patiënten op de Centrale Huisartsenposten. Om de druk te verlagen, draaien de verpleegkundig specialisten al langere tijd spreekuren op de Centrale Huisartsenposten in Enschede, Hengelo en Almelo. Dit bleek onvoldoende bij te dragen aan het verlagen van de werkdruk, waardoor nieuwe maatregelen noodzakelijk waren.

Opzet van de pilot

De pilot werd uitgevoerd in Enschede, maar geldt voor de hele regio Twente. In samenwerking zijn afspraken gemaakt en protocollen vastgesteld op basis waarvan de visites werden toegewezen aan de huisarts of aan de verpleegkundig specialist. Omdat goede zorg altijd voorop staat, zijn de verpleegkundig specialisten zo getraind dat ook zij patiënten met bepaalde vooraf vastgestelde klachten vakkundig kunnen helpen. Op basis van 24 ingestelde ingangsklachten mocht de verpleegkundig specialist visite gaan rijden onder regie van de huisartsen van de Centrale Huisartsenposten. IQ Healthcare van de Universiteit van Nijmegen heeft de resultaten van de pilot in kaart gebracht.

Goede resultaten

Uit de pilot blijkt dat de patiënten zowel de visites van de verpleegkundig specialisten (8,6) als die van de huisartsen (8,3) zeer hoge rapportcijfers geven. Ook het merendeel van de huisartsen is tevreden over de inzet van verpleegkundig specialisten bij visites. Zij beoordeelden de visites met een hoog rapportcijfer en ervaarden een afgenomen werkbelasting. De verpleegkundig specialisten reageerden ook positief. Zij konden met de diagnostische middelen en uitrusting goed ingezet worden ter vervanging van de huisartsvisite. De geleverde zorg door de verpleegkundige specialisten was in grote lijnen even doelmatig als de zorg door de huisarts als het gaat om het leveren van aansluitende zorg en het aantal vervolgcontacten tot een maand na de visite voor dezelfde klacht. Tevens wist de verpleegkundig specialist dezelfde (en zelfs betere) zorgkwaliteit te behalen als een huisarts door het vaker volgen van protocollen. Opvallend is dat de visites van de verpleegkundig specialisten hogere kosten genereerden dan de visites van een huisarts. Dit kwam mede door meer ambulance inzet en hogere personeelskosten. Bij toekomstige inzet van de verpleegkundig specialist moeten er maatregelen genomen worden om de kosten te verlagen.

Toekomst

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt gekeken of verpleegkundige specialisten in de toekomst ook ingezet gaan worden om visites te rijden. Een groot deel van de huisartsen vindt de inzet van de verpleegkundig specialisten een wenselijke ontwikkeling. Het biedt kansen om de Centrale Huisartsenposten, de ambulancedienst en het ziekenhuis te ontlasten omdat de verpleegkundige specialist erop gericht is om de patiënt waar mogelijk thuis te houden. Directeur Piet Huizinga vertelt: “We zijn ontzettend blij met deze mooie resultaten en kijken ernaar uit de samenwerking voort te zetten. Want door samen te werken kunnen we de spoedzorg steeds beter en efficiënter organiseren.” Het gehele onderzoeksrapport is als bijlage toegevoegd.

Vragen? Neem contact op met Karsjen Koop, via 088-4820 22 of per mail k.koop@ambulanceoost.nl