Persbericht: nieuwe voorzitter Ambulancezorg Nederland

13-03-2018
  • Persbericht: Han Noten nieuwe voorzitter Ambulancezorg Nederland/

Han Noten nieuwe voorzitter Ambulancezorg Nederland

Zwolle, 13 maart 2018 - Han Noten is benoemd tot nieuwe voorzitter van de branchevereniging Ambulancezorg Nederland (AZN). Noten neemt het stokje over van Hans Simons, die na 7 jaar voorzitterschap is teruggetreden.

AZN is verheugd met de komst van Noten. “Wij zien in Han Noten een uitstekend voorzitter die in staat is samen met alle belanghebbenden de ambulancezorg nog steviger te positioneren in de keten van acute zorg. Noten zal vanuit die positie de ingezette strategische koers van de ambulancesector verder vormgeven.

Uitdagingen

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen, die vragen om slagvaardige aansturing vanuit een inhoudelijke visie”, aldus Mac Honigh, vice-voorzitter van Ambulancezorg Nederland. De toenemende druk op de acute zorg en ambulancezorg, het arbeidsmarktvraagstuk en de ordening van de ambulancezorg zijn de komende tijd de belangrijkste aandachtsgebieden.

Han Noten

Han Noten is nog werkzaam als burgemeester van de gemeente Dalfsen. Daarvoor was Noten voorzitter van de PvdA-Eerste Kamerfractie en voorzitter van de branchevereniging voor thuiszorg, ActiZ. Verder bekleedde hij verschillende functies bij onder meer vakbond FNV, Achmea en de Nederlandse Spoorwegen. “Noten is vanwege zijn ruime bestuurservaring en verbindende kwaliteiten in staat de ambulancesector goed te prepareren op de voortdurende veranderingen in het zorglandschap. Hij is een waardig opvolger van Hans Simons die zich een bevlogen, deskundig en betrokken voorzitter heeft getoond”, aldus Honigh.

Ambulancezorg Nederland

Branchevereniging Ambulancezorg Nederland verbindt de 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) en behartigt de belangen van de ambulancesector. AZN is de vertegenwoordiger van de sector in het maatschappelijk verkeer met overheden, organisaties en instanties. AZN draagt zorg voor uitstekende randvoorwaarden waarbinnen RAV’s doelmatige en kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg organiseren en verlenen.