19-01-2023

Patiënten wederom zeer positief over ambulancezorg

Patiënten aan wie spoedeisende of planbare ambulancezorg is verleend, waarderen deze zorg gemiddeld met een 9,1. Dit blijkt uit het derde landelijke Nivel onderzoek naar de ervaringen van patiënten met ambulancezorg. Patiënten beoordelen, net als in 2016 en 2019, de kwaliteit van ambulancezorg als zeer hoog. De ambulancesector is trots dat de kwaliteit van ambulancezorg nog steeds in zeer ruime mate voldoet aan de verwachtingen die patiënten van ambulancezorg hebben. Alle regionale ambulancevoorzieningen hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Onverminderd goed

Han Noten, voorzitter Ambulancezorg Nederland: “We zijn weer ontzettend content met deze mooie onderzoeksresultaten. Het bevestigt dat patiënten ambulancezorg ervaren zoals onze professionals het willen verlenen: tijdig en van goede kwaliteit”. Patiënten zijn blijvend positief over het vervoer, de bejegening, het handelen en de communicatie binnen de ambulancezorg. Ook de meldkamercentralisten ambulancezorg scoorden zeer goed. Net als in 2019 beoordeelden patiënten hen met een 8,7.

Kleine verbeterpunten

Uit het onderzoek komen ook kleine verbeterpunten naar voren. Zo geven patiënten aan dat zij behoefte hebben aan een persoonlijke benadering en communicatie op maat. Zij willen geïnformeerd worden over het tijdstip van vervoer (met name van huis naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling), de verleende zorg en eventueel vervolgzorg, en in het geval van planbare ambulancezorg willen patiënten uitleg over de reden van vervoer. Nieuw dit jaar waren de onderzoeksvragen aan patiënten over hun ervaringen met het mobiele zorgconsult. Tijdens een mobiel zorgconsult verlenen ambulancezorgprofessionals wél zorg aan de patiënt, maar hoeft de patiënt niet vervoerd te worden. Uit het onderzoek blijkt dat de patiënt beter betrokken zou kunnen worden bij de keuze voor een mobiel zorgconsult en dat de informatieverstrekking hierover beter kan.

Burgerplatform ambulancezorg

Aanvullend op het vragenlijstonderzoek heeft Nivel opnieuw een Burgerplatform Ambulancezorg georganiseerd. Uit het verslag van het Burgerplatform blijkt dat zij adequate medische hulp en duidelijkheid over waar de patiënt aan toe is essentieel vinden en dat burgers zich iets anders voorstellen bij ‘een mobiel zorgconsult’, dan dat de ambulancesector hiermee bedoelt. Het Burgerplatform adviseert de sector daarom om op burgerniveau te communiceren over nieuwe ontwikkelingen binnen de ambulancezorg.

Over het onderzoek

De ervaringen van patiënten met de ambulancezorg is gemeten met twee Consumer Quality Index (CQI) vragenlijsten: de CQI Planbare Ambulancezorg en de CQI Spoedeisende Ambulancezorg. Aan het patiëntervaringsonderzoek 2022 namen in totaal 3882 patiënten uit alle regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) deel. Van hen gaven 2283 patiënten hun mening over spoedeisende ambulancezorg en 1599 patiënten over planbare ambulancezorg. Aan het Burgerplatform namen 15 personen met en zonder ervaring met ambulancezorg deel.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Margreet Hoogeveen, programmamanager Ambulancezorg Nederland of met Nanne Bos, senior onderzoeker Nivel.