07-07-2021

Patiënten kunnen ritdossier via Patiëntportaal MijnAmbulancezorg en PGO digitaal inzien

De ambulancesector heeft gezamenlijk, met alle Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s), het Patiëntportaal MijnAmbulancezorg ontwikkeld. Patiënten kunnen via dit nieuwe portaal digitaal hun ritdossier inzien. Het ritdossier is tevens opvraagbaar via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van patienten. De ambulancesector heeft hiermee een volgende belangrijke stap gezet op het gebied van digitale informatie-uitwisseling, nu richting de patiënt.

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage in hun medisch dossier. Voor de ambulancesector betekent dit concreet dat een patiënt aan wie ambulancezorg is verleend, het ritformulier dat tijdens zijn/haar ambulance-inzet is gemaakt, digitaal moet kunnen inzien. In hun ritdossier staat bijvoorbeeld wanneer de ambulancezorg is verleend, welke behandeling is uitgevoerd, wat de resultaten zijn van metingen en welke medicatie de patiënt eventueel heeft gekregen. Het inzien van het ritdossier is nu mogelijk via het nieuwe patiëntportaal MijnAmbulancezorg, dat ontwikkeld is door Ivido en Enovation. Ambulancezorg ziet het patiëntportaal als tussenstap totdat PGO’s meer voet aan de grond hebben. Net als PGO’s voldoet het nieuwe patiëntportaal aan alle voorwaarden van ‘MedMij’, de Nederlandse standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders en zorggebruikers. Hierdoor kan de patiënt op een veilige manier het eigen ritdossier inzien.

RAV Zeeland

Concreet bijt RAV Zeeland het spits af: patiënten aan wie in deze regio ambulancezorg is verleend, kunnen vanaf vandaag hun ritdossier digitaal inzien via het patiëntportaal MijnAmbulancezorg. Medio juli volgt RAV Noord- en Oost Gelderland en naar verwachting volgt de rest van de RAV’s in de loop van de komende maanden. Voor het eind van 2021 is de gehele ambulancesector op het patiëntportaal aangesloten.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Patiënten kunnen tegenwoordig ook gebruik maken van een zogenaamde ‘Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)’. Dit is vaak een website of een app. Middels de PGO kunnen patiënten hun gezondheidsgegevens bij verschillende zorgverleners op één plek bewaren, beheren en delen met andere zorgverlener(s). Enovation heeft het technisch mogelijk gemaakt dat de ambulancezorgdossiers ook veilig opvraagbaar zijn met de PGO van de patiënt. Gedurende de eerste maanden zal dit via een zogenaamde gecontroleerde livegang alleen via het PGO van Ivido zijn. Daarna in alle PGO’s die de Medmij-gegevensdienst PDF/A ondersteunen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Anno van Dijken van Ambulancezorg Nederland via secretariaatazn@ambulancezorg.nl.

Neem een kijkje!

Nieuwsgierig naar het nieuwe patiëntportaal of naar een PGO? Klik op de linkjes hieronder.
·         Patiëntportaal MijnAmbulancezorg 
·         Persoonlijke Gezondheidsomgeving