Zorgcoördinatie

19-11-2019
 • Partners in acute zorgketen starten regionale pilots ter verbetering van acute zorg/

Partners in acute zorgketen starten regionale pilots ter verbetering van acute zorg

Om de druk op de acute zorg te verminderen, de ambulance efficiënter in te zetten en ervoor te zorgen dat ambulances op tijd zijn, start in januari 2020 een aantal regionale pilots. Voor patiënten die acute zorg nodig hebben, is het belangrijk om de zorgvraag van de patiënt beter te organiseren en te coördineren, zodat deze patiënten snel bij de juiste schakel in de zorgketen terecht komen. De pilots zijn gericht op samenwerking van de betrokken partijen rondom spoedzorg.

De ambulancesector trieert acute zorgvragen, geeft advies, verwijst naar andere zorgaanbieders en verleent patiënten bovenal snelle en levensreddende zorg. De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren toegenomen. Dit was de reden voor Ambulancezorg Nederland (AZN), het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om een actieplan ambulancezorg te maken. Lees hier het actieplan. De pilots die er nu komen, onder de noemer zorgcoördinatie, zijn een uitvloeisel van dit plan.

Activiteiten regionaal gezamenlijk organiseren

Zorgcoördinatie gebeurt in samenwerking van de regionale zorgpartners in de acute keten, zoals afdelingen spoedeisende hulp (SEH’s) in ziekenhuizen, huisartsenposten, acute ggz en wijkverpleging. In de pilots gaan zij op regionale schaal alle activiteiten gericht op het triëren, afstemmen, regisseren en bewaken van de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt met een acute zorgvraag, gezamenlijk organiseren.

Pilotplannen in 10 regio’s

10 regio’s hebben pilotplannen ingediend. Alle pilots hebben een samenwerking met een huisartsenpost gerealiseerd of hebben de intentie hierover uitgesproken en vastgelegd. In totaal zijn 83 partijen in de regio’s actief verbonden met de pilots. 

Vier regio’s hebben kwalitatief goede plannen ingediend. Ook hebben ze veel enthousiasme weten te realiseren bij de lokale samenwerkingspartners, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden. Dit zijn de pilots:

 • Brabant Midden-West-Noord
 • IJsselland
 • Twente
 • Zuid-Holland Zuid

Twee andere plannen kunnen ook op enthousiasme rekenen bij stakeholders. Voor deze plannen geldt echter dat nog aan een aantal naar verwachting relatief makkelijk in te vullen voorwaarden voldaan moet worden voordat zij kunnen starten. Dit wordt met de betreffende pilotindieners besproken. Het gaat om de pilots:

 • Noord-Nederland
 • Zuid-Holland Noord

Bovenstaande zes pilots kunnen naar verwachting uiterlijk van start op 1 januari 2020.

Bij vier pilots zijn de plannen ook kwalitatief goed, maar is het lokaal enthousiasme bij in ieder geval de zorgverzekeraars nog onvoldoende aanwezig. Het is de bedoeling dat deze regio’s in gesprek gaan met de lokale zorgverzekeraar(s) om voor alle partijen helder te krijgen waarom het enthousiasme ontbreekt. Hierbij gaat het om de pilots:

 • Flevoland en Gooi en Vechtstreek
 • Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid
 • Rotterdam-Rijnmond
 • Utrecht

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de pilots? Neem contact met ons op via info@ambulancezorg.nl.