Nieuwe cao ambulancezorg

16-03-2018

Overleg over nieuwe cao ambulancezorg gaat van start

Vanaf volgende week vindt overleg plaats over een nieuwe cao ambulancezorg. Cao-partijen Ambulancezorg Nederland, CNV Zorg en Welzijn en FNV Zorg & Welzijn hebben de intentie om in drie bijeenkomsten te komen tot een cao resultaat over 2018 en 2019.

De huidige cao ambulancezorg loopt nog tot 1 januari 2019 en de onderhandelingen zouden pas in het najaar van 2018 starten. Besloten is dit overleg te vervroegen vanwege de ontwikkelingen die spelen in de sector, zoals de arbeidsmarktkrapte binnen de acute zorg.

Ambulancezorg Nederland wil geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg én pleit tegelijk voor gelijke beloning door de cao ambulancezorg in lijn te brengen met de cao ziekenhuizen.