22-04-2021

Optische en geluidssignalen in de nacht

Chauffeurs van hulpverleningsvoertuigen mogen tijdens spoedritten met optische en geluidssignalen (OGS) rijden. Wanneer zij dit doen, mogen zij gebruikmaken van vrijstellingen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 [1]. In de praktijk blijkt dat chauffeurs 's nachts lang niet altijd OGS gebruiken tijdens spoedritten. Is het noodzakelijk om deze situatie aan te passen? En op welke manier zou dat kunnen? Dat onderzocht het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het IFV.

Het onderzoek is een vervolg op het verkennende enquêteonderzoek uit 2018. Hieruit kwam naar voren dat 87 procent van de bijna 4000 geënquêteerde chauffeurs 's nachts niet altijd met OGS reed tijdens spoedritten. Daarbij werd vastgesteld dat deze chauffeurs (soms) zonder het voeren van OGS alsnog door het rode licht reden of harder reden dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid. De onderzoeksresultaten bevestigden daarmee geluiden uit de praktijk over het gebruik van OGS in de nacht.

Verschillende meningen en aspecten

Voor iedereen is helder dat er een kloof zit tussen wet- en regelgeving en praktijk. Maar de meningen lopen uiteen over de vraag in hoeverre dit een probleem is en of er een oplossing nodig is. In dit vervolgonderzoek is vanuit meerdere invalshoeken en thema's naar de kloof gekeken. Het blijkt dat veel verschillende aspecten een rol spelen bij het al dan niet gebruiken van OGS in de nacht. 

Verlaging geluidsniveau sirene en bewustwording juridische gevolgen

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen is van mening dat de kloof tussen wet- en regelgeving en praktijk niet in stand moet worden gehouden. Uit het onderzoek komen twee mogelijk kansrijke oplossingen naar voren: het verlagen van het geluidsniveau van de sirene en het creëren van bewustwording bij chauffeurs en hun werkgevers over de mogelijke juridische gevolgen van een ongeval in de nacht bij het niet voeren van OGS. 

Download het onderzoeksrapport

Download hier het rapport 'Het gebruik van optische en geluidssignalen in de nacht: een vervolgonderzoek naar de kloof tussen de praktijk en wet- en regelgeving'.