Oproep CNV voor overleg over arbeidsvoorwaarden

09-02-2018

Oproep CNV voor overleg over arbeidsvoorwaarden

Ambulancezorg Nederland (AZN) is door vakbond CNV Zorg & Welzijn opgeroepen om woensdag 14 februari het overleg aan de cao-tafel te hervatten. AZN heeft CNV laten weten dat de werkgeversdelegatie van AZN ingaat op de uitnodiging.

AZN wil graag overleg over structurele oplossingen voor de sector en goede, bij de acute zorg aansluitende, arbeidsvoorwaarden voor ambulancemedewerkers. Het extra budget dat per 2018 is vrijgemaakt door VWS is bedoeld om de huidige loonkosten mee te dekken en levert niet meer loonruimte op.

Dit betekent overigens niet dat werkgevers geen afspraken willen maken over eventuele extra loonsverhogingen in 2018. AZN staat open voor overleg over 2018 in samenhang met toekomstgerichte structurele afspraken.