05-11-2018

Onderzoek naar toename spoedinzetten ambulancezorg

Vanaf 2012 merken regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) dat het aantal ambulance-inzetten toeneemt. Er is sprake van een stijgingspercentage van gemiddeld 4,0% per jaar voor de periode 2012 – 2015. In de periode 2015-2017 was er een stijging van gemiddeld 2,4% per jaar. De mate van de groei verschilt per regio, ook hebben de verschillende regio’s met verschillende oorzaken van de toename van het aantal inzetten te maken. In het publieke debat wordt meerdere keren geopperd dat er een verband is tussen de toename van de spoedinzetten en het gebruik van triagesystemen.

Strategies in Regulated Markets (SiRM)

Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft SiRM – Strategies in Regulated Markets – gevraagd om te onderzoeken wat de rol van triagesystemen is bij de toename van ambulance-inzetten. SiRM is deze zomer gestart met dit onderzoek.

Onderzoek bevat drie fases

SiRM voert het onderzoek uit in drie fases, waarbij de eerste fase net is afgerond. In deze eerste fase zijn drie focusgroepen en vijf interviews gehouden voor een kwalitatieve verkenning van de oorzaken van de toename van het aantal spoedinzetten. Meldkamercentralisten en MMA’s hebben deelgenomen aan de focusgroepen of zijn geïnterviewd. Ook heeft SiRM de voorzitters van de NVMMA en de V&VN ambulancezorg geïnterviewd.
In de volgende fase van het onderzoek gaat SiRM gegevens analyseren van acht RAV regio’s: Brabant MWN, Brabant ZO, Gelderland-Zuid, Groningen, Haaglanden, Utrecht, Twente en Zuid-Holland-Zuid. Het betreft vier NTS en vier ProQA regio’s en er is gelet op een balans tussen stedelijk en landelijk gebied. Op basis van RAV-gegevens uit 2015, 2016 en 2017 onderzoekt SiRM stapsgewijs wat de redenen van de toename (of afname) van spoedinzetten zijn. De kwalitatieve verkenning uit fase 1 levert aandachtspunten op voor de kwantitatieve analyses en helpt om de resultaten goed te kunnen duiden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Margreet Hoogeveen, programmanager AZN, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl.