Onderhandelingsresultaat voor nieuwe cao ambulancezorg

19-09-2023

Onderhandelingsresultaat voor nieuwe cao ambulancezorg

Werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg en Welzijn hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de ambulancesector. Han Noten, voorzitter AZN: “Met dit onderhandelingsresultaat tonen werkgevers hun waardering voor ambulancezorgprofessionals: zij verdienen deze goede arbeidsvoorwaarden en salarisverhoging”.

De belangrijkste afspraken binnen het onderhandelingsresultaat zijn onder meer een salarisverhoging gelijk aan de cao-ziekenhuizen:

  • per 1 februari 2023 (terugwerkende kracht) gaan de salarissen met 5% omhoog.
  • op 1 december 2023 komt daar nog eens 5% bij, met een bodem van € 150 per maand en met een maximum van € 300 voor de hogere loonschalen.
  • op 1 juni 2024 gaan de lonen in de laagste salarisschalen opnieuw met 5% omhoog, met een bodem van € 150. De medewerkers in de hogere salarisschalen krijgen er 2% bij, plus € 180.

Andere onderwerpen zijn onder meer betaald ouderschapsverlof, een hogere reiskostenvergoeding en duidelijke afspraken over roosters en diensten binnen de sector.

Raadpleging achterban

Het onderhandelingsresultaat wordt de komende weken voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Bij een positief resultaat van deze raadplegingen is de nieuwe cao ambulancezorg een feit.

Over de cao

De cao ambulancezorg geldt voor meer dan 7000 ambulancezorgprofessionals van de 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland. De nieuwe cao ambulancezorg loopt  tot en met 31 januari 2025.