25-05-2020

Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao ambulancesector

Werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) en vakbonden CNV Zorg & Welzijn en FNV Zorg en Welzijn hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de ambulancesector. Han Noten, voorzitter AZN: “Met dit akkoord willen we als cao-partijen blijkgeven van onze waardering voor de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers in de ambulancezorg”.

De belangrijkste afspraken binnen het akkoord zijn onder meer een salarisverhoging gelijk aan de cao-ziekenhuizen: 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021. Daarnaast krijgen medewerkers een eenmalige bruto uitkering van € 1200 (naar rato) over 2019. Andere onderwerpen waarover goede afspraken zijn gemaakt zijn de onregelmatigheidstoeslag en functiewaardering. Ook bevat het akkoord afspraken over een vitaliteitspact, een regeling in het kader van het pensioenakkoord en een verruiming van het spaarverlof.

Raadpleging achterban

Het onderhandelaarsakkoord wordt de komende weken met positief advies voorgelegd aan de achterban van de vakbonden en de leden van AZN. Bij een positief resultaat van deze raadplegingen is de nieuwe cao ambulancezorg een feit.

Over de cao

De cao ambulancezorg geldt voor meer dan 6000 ambulancemedewerkers van de 25 Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland. De nieuwe cao ambulancezorg heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021.